La kiosko de la Mondcivitanoj    Windows - Arial CE

GRAĐANI SVIJETA
http://www.ruskijezik.info/humanitas/

 

Apel - Zahtjev

 3. ožujka 1966.

 Apel 13 građana svijeta svjetskoga ugleda

 U nedostatku nadnacionalnog zakona, nacije su primorane oslanjati se na silu u obrani vlastitih interesa. Rezultat: rat, namjerno ili slučajno izazvan, rat koji nakon cijepanja atoma i razvoja bakteriološkog oružja, postaje apsurdnim "konačnim rješenjem", genocidom cijeloga ljudskog roda...

 U nedostatku svjetskih institucija, koje bi bile u stanju osigurati zadovoljenje temeljnih potreba svih ljudi, čovjek je bespomoćan. Dok se ogromna bogatstva rasipaju, dvije trećine čovječanstva trpi glad.

 Istodobno, znanstveni i tehnološki napredak čini mogućim uspostavljanje svjetske zajednice, u kojoj bi vladali mir i obilje, u kojoj bi bile zajamčene temeljne slobode pojedinaca, naroda, nacija.

 Zašto ta proturječnost? Zato jer vlade, zaslijepljene obvezom pretpostavljanja nacionalnih interesa svemu ostalome, daleke od prihvaćanja nužnih promjena, ponekad čak onemogućuju djelovanje međunarodnih institucija, osnovanih radi zaštite sveopćega mira i služenja čovječanstvu.

 Situaciju mogu spasiti samo ljudi cijeloga svijeta, svatko od nas.

 Prvi korak, jednostavan i učinkovit, na koji sve vas pozivamo, a koji smo mi učinili, pristupanje je zajednici građana svijeta.

 Ako se u dovoljno velikom broju odazovete na naš apel, učinit ćemo zajedno drugi korak. Organizirat ćemo na transnacionalnoj osnovi izbor delegata čija će zadaća biti zaštita pojedinca, izražavanje potreba ljudi svijeta te, na kraju, izrada zakonâ miroljubive i civilizirane svjetske zajednice.

Potpisnici (3. ožujka 1966.):

Lord BOYD ORR (Velika Britanija), prvi predsjednik FAO, dobitnik Nobelove nagrade za mir;
Josué de CASTRO (Brazil), bivši predsjednik Vijeća FAO, osnivač-predsjednik International Development Center;
Danilo DOLCI (Italija), sociolog - inicijator društvenogospodarskog razvoja Sicilije, dobitnik nagrade V. I. Lenjina;
SHINZO HAMAI (Japan), bivši gradonačelnik Hirošime;
Prof. J. L. HROMADKA (Čehoslovačka), profesor teologije, predsjednik "Christian Peace Conference";
Prof. Alfred KASTLER (Francuska), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku;
Gospođa RAYAN NEHRU (Indija);
Prof. LINUS PAULING (SAD), dobitnik Nobelove nagrade za kemiju i za mir ;
otac PIERRE (Francuska) utemeljitelj "Zajednica Emmaüs";
Jean ROSTAND (Francuska), biolog i književnik, član Francuske akademije;
Lord Bertrand RUSSEL (Velika Britanija) filozof i matematičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost;
Prof. Ivan SUPEK (Jugoslavija), član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti;
Prof. HANS THIRRING (Austrija), profesor fizike na Sveučilištu u Beču i član Austrijske akademije znanosti.

 

 


ZAHTJEV
ZA UPIS U REGISTAR GRAĐANA SVIJETA

Svjestan (svjesna) svojih odgovornosti kao pripadnik (pripadnica) svjetske zajednice želim ostvarivati svoja prava kao njen član (članica). Molim da me se, uz zadržavanje dosadašnjega državljanstva, upiše među građane svijeta.

Prezime ............................................................. (Djevojačko prezime) ...........................................................

Ime ............................................................................................... Zanimanje:.....................................................

Datum rođenja .......................................... Mjesto rođenja ...............................................................................

Ulica i kućni broj stanovanja ................................................................................................................................

Poštanska adresa (ako je drugačija) ................................................................................................................

Poštanski indeks .................... Grad............................................................ Država .........................................

U .............................................., dana ......................... ............ godine.

(potpis)

 

Upis u Registar građana svijeta ostvaruje se slanjem popunjene i vlastoručno potpisane pristupnice, a također fotografije veličine za osobnu iskaznicu, na adresu:

REGISTAR GRAĐANA SVIJETA
1 chemin de la Fresnaye
FR 49190 St-Aubin de Luigné, Francuska

Na ime troškova upisa u Registar i izdavanja iskaznice građana svijeta molimo uplatiti 15 EUR (u slučaju osoba u financijskim teškoćama 8 EUR) na sljedeći poštanski račun:
CCP PARIS 2 848 94 Y
(kompletan broj računa:
FR 10 2004 1000 0102 8489 4Y02 027,
identifikacijski kod banke PSSTFRPPPAR,
RIP téléchargeable
Paypal :

naziv primatelja: "RCM", 66 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, Francuska).
Umjesto u EUR može se uplatiti ekvivalentni iznos u drugoj konvertibilnoj valuti. Slanje novca pismom - na rizik pošiljatelja.

Molimo odabrati jezik na kojem treba izdati iskaznicu: engleski, esperanto, francuski, grčki, japanski, nizozemski, njemački, španjolski, švedski, talijanski.

Građani svijeta pozvani su godišnje uplaćivati na račun Registra dragovoljni prilog u vijednosti pola svoje dnevnice kako bi Registar mogao uspješno obavljati svoju zadaću.

Iskaznica građana svijeta nije međunarodno priznata putovnica, niti može služiti za zapošljavanje. Iskaznica vrijedi cijeloga života. U slučaju oštećenja ili gubitka izdane iskaznice, može se zatražiti nova iskaznica.

Registar građana svijeta je jedina organizacija u svijetu koja je ovlaštena distribuirati iskaznice građanina svijeta preko lokalnih registracijskih centara u svijetu.


tradukis : Mato Špekuljak
kroata lingvo

RCM, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS