le kiosque des Citoyens du Monde

aliaj lingvoj

CETĂŢENII LUMII


Scurtă istorie şi începuturile Registrului Cetăţenilor Lumii

Sentimentul de cetăţean  al lumii reprezintă o stare trăită de multă lume.

Cu toate acestea, prin definirea unui cetăţean al lumii prin termenul însuşi se induce ideea că lumea există ca o entitate politică bazată pe democraţie, ceea ce înseamnă într-un fel justificarea cetăţeniei.

La sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial numeroase personalităţi au simţit nevoia apariţiei unui nivel de organizare supranaţional şi s-a sperat că ONU se va construi pe acest concept.

Din păcate ONU s-a înfiinţat pe o bază internaţională şi aceasta are ca efect o ineficienţă în multe situaţii : peste 200 de conflicte internaţionale care n-au putut fi evitate, sute de milioane de oameni şi-au pierdut viaţa  în condiţii inumane: război dar şi foamete, subnutriţie şi boli care puteau fi evitate; la acestea se adaugă risipa materiilor prime( efortul de război, concurenţa aşezată la baza dezvoltării economice actuale,.....)  şi poluarea gravă a spaţiilor comune ale omenirii: apa, fundul oceanelor, aerul, solul şi altele.

Acordurile internaţionale pot fi denunţate în orice moment de către statele semnatare şi nu prezintă garanţii de punerea lor în aplicare.

În faţa acestei incapacităţi a ONU care se anticipa încă din perioada adoptării Cartei, un front uman al Cetăţenilor Lumii s-a constituit în 1945;  în 1948 a fost elaborat un apel pentru cetăţenia mondială, pentru crearea instituţiilor mondiale supranaţionale: aproape un milion de oameni s-au declarat  cetăţeni mondiali. În 1949 a fost creat Registrul Internaţional al Cetăţenilor Lumii, al cărui rol era de a lua în evidenţă pe aceia care, pe tot globul, se recunosc cetăţeni ai lumii şi doresc acest nivel de democraţie planetară.

Registrul Cetăţenilor Lumii are acest obiectiv. El a lucrat, din 1963 până în prezent, la întocmirea de liste electorale mondiale pentru un Congres al Popoarelor. Acest Congres al Popoarelor a început să funcţioneze din1969, dar mijloacele de care el dispune sunt mult prea insuficiente în faţa misiunii imense asumate.

Congresul Popoarelor, prin  sesiunile anuale şi activitatea prin corespondenţă, a elaborat un mare număr de declaraţii mondiale- ele vor fi puse la dispoziţie pe pagina web- şi  a înfiinţat patru organizaţii: Institutul de Studii Mondialiste, Agenţia mondialistă de presă, Fondul Mondial de Solidaritate împotriva foametei şi Adunarea Consultativă de pe lângă Congresul Popoarelor.

 După 1949 s-au înregistrat peste 180000 de persoane drept Cetăţeni ai Lumii  reprezentând 111 ţări.

Fiecare  cetăţean al lumii înregistrat rămâne independent , liber în ideile, solidarităţile şi angajamentele sale. Înregistrarea ca cetăţean al lumii nu înseamnă a adera la o mişcare, aceasta este doar o manifestare a identităţii sale şi a punerii în valoare a voinţei sale politice. Cetăţenii lumii înregistraţi sunt angajaţi prin profesie şi interese în mod liber în acţiuni dintre cele mai diverse: ecologie, solidaritate transnaţională, economie solidară, economie distributivă, pacifism, non-violenţă, drepturile omului, sănătate transfrontalieră, educaţie.

Pentru toate aceste persoane aceste activităţi constituie un mod de a-şi trăi zi de zi cetăţenia lor mondială, promovând  obiectivul democraţiei mondiale ca opozant la dictatul economiei capitaliste. În clar: ei doresc o mondializare a democraţiei pentru a răspunde la erorile săvârşite prin mondializarea economiei în forma realizată deja.

Sediul Registrului Cetăţenilor Lumii este la PARIS,  66 boulevard Vincent Auriol (75013). Totodată secretariatul este realizat la St.- Aubin de Luigne (49190).

  Registrul Cetăţenilor Lumii deschide centre de înregistrare sau numeşte corespondenţi în toate ţările lumii, actualmente sunt 39 de centre sau corespondenţi pe care-i puteţi accesa pe lista  pe web.   

Daniel Durand


Pentru a obţine legitimaţia dvs. de Cetăţean al Lumii trimiteţi formularul de mai jos completat şi semnat împreună cu suma de 8 Euro (sau echivalentul în lei la cursul zilei )  la Centrul local de înregistrare: 

“Conştient de îndatoririle mele şi hotărât să obţin recunoaşterea drepturilor mele de membru al comunităţii mondiale, solicit, cu păstrarea naţionalităţii mele, să fiu înregistrat ca cetăţean al lumii.

NUME(cu majuscule)...........................................     

Numele de fată......................................

PRENUME............................................................     

Profesia..................................................

Data naşterii.................................     

Locul naşterii.........................................

Adresa.................................................................................................................................

Cod poştal .......................

Localitatea.............................................................................

Ţara................................................................

Data............................. Semnătura...........................................

 

 Paypal :

 


 RCM, 66 boulevard Vincent Auriol, FR 75013 PARIS