La kiosko de la Mondcivitanoj 

OBYWATELI ŚWIATA

DEKLARACJA
13 OBYWATELI ŚWIATA
 O ŚWIATOWEJ SŁAWIE I UZNANIU

 

W związku z brakiem jedynego, ponadnarodowego prawa, państwa muszą uciekać się do użycia siły dla obrony swoich interesów. Konsekwencją jest wojna, wywołana przez jedne z nich, a obejmująca inne, wojna, od czasu rozbicia atomu i udoskonalenia broni biologicznej stająca się absurdalnym “krańcowym rozwiązaniem” - zagładą rodzaju ludzkiego.

Ponieważ nie istnieją instytucje światowe zdolne do zaspokojenia podstawowych, wspólnych dla wszystkich potrzeb, pojedynczy człowiek staje się bezsilny. Dwie trzecie ludzkości cierpi głód, podczas, gdy jednocześnie, marnują się niezmierzone dobra.

Postęp nauki i techniki zdaje się umożliwiać zorganizowanie światowej wspólnoty pokoju i wolności, gdzie zagwarantowane byłyby podstawowe swobody jednostek, społeczeństw i narodów.

Dlaczego tak się nie dzieje ? Bowiem rządy zaślepione   potrzebą przedkładania ponad wszystko interesów swojego narodu, dalekie są od akceptacji potrzebnych zmian i utrudniają nawet działalność międzynarodowych instytucji powołanych do obrony światowego pokoju i do służenia człowiekowi.

Tylko poszczególni ludzie mogą spowodować zmianę tej sytuacji, przedstawiciele społeczeństwa, każdy z nas.

Pierwszym - prostym, ale ważnym krokiem, który zrobiliśmy wszyscy i do zrobienia którego zapraszamy każdego z was jest zarejestrowanie się jako OBYWATEL ŚWIATA.

Drugi Krok, który uczynimy razem, gdy będzie nas wystarczająco wielu, to organizacja międzynarodowych wyborów delegatów, których obowiązkiem będzie obrona jednostki, wyrażanie jej potrzeb i wreszcie opracowanie kodeksu praw cywilizowanego i pokojowego świata.

1966.03.03

 Sygnaturiusze :

Lord BOYD ORR (Wielka Brytania) Pierwszy Przewodniczący FAO (1945-1948), Pokojowa Nagroda Nobla 1949 ;
Josue de CASTRO (Brazylia) Były Przewodniczący Rady FAO, założyciel i Przewodniczący Międzynarodowego Centrum Rozwoju ;
Danilo DOLCI (Włochy) socjolog, Nagroda im. Lenina ; Shinzo HAMAI (Japonia) Burmistrz Hiroszimy ;
Prof. J.L. HROMADKA (Czechosłowacja) Profesor teologii, Przewodniczący Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej ;
Prof. Alfred KASTLER (Francja) Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 1966, Członek Akademii Nauk ;
Pani Rajan NEHRU (Indie) ;
Prof. L. PAULING (USA) Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 1954, Pokojowa Nagroda Nobla 1962 ;
Abba PIERRE (Francja) Założyciel Wspólnot Emmaus ;
Jean ROSTAND (Francja) Biolog i pisarz, członek Francuskiej Akademii Nauk ;
Lord Bertrand RUSSEL (Wielka Brytania) Filozof, matematyk, Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 1949 ;
Prof. Ivan SUPEK (Jugosławia) Profesor filozofii, członek Akademii Nauk ;
Prof. Hans THIRRING (Austria) Profesor fizyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, członek Akademii Nauk.

 

Wypełnij i podpisz formularz, dołącz 15 EUR (albo ekwiwalent w innej walucie) i wyślij do :

Rejestr Obywateli Świata
RCM
66 bd Vincent Auriol,
FR 75013 PARIS (Francja)

przekazem pocztowym : CCP PARIS 2 848 94 Y
(FR 46 30041 00001 0284894 Y020 02)

 Paypal :


Karta Obywatela Świata nie jest dowodem tożsamości uznanym przez władze, nie może służyć jako paszport i nie zapewnia pozwolenia na pracę.

“Proszę o zarejestrowanie mnie jako obywatela świata. Jestem zdecydowany /a/ przyjąć na siebie obowiązki członka światowej wspólnoty   i poczucie tej wspólnoty w najwyższym stopniu włączyć w poczucie mej przynależności narodowej”

NAZWISKO :...........................................................

(NAZWISKO PANIEŃSKIE) :................................

IMIONA :..................................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA :.........................

ZAWÓD :..................................

ADRES :................................................................................................................................

NARODOWOŚĆ :....................................................

Podpis,

 

  

Jeśli możesz, przyślij swoje zdjęcie do legitymacji.

Wybierz język, w którym ma być sporządzona legitymacja : niemiecki, angielski, hiszpański, esperanto, francuski, grecki, włoski, japoński, niderlandzki, szwedzki.

 


 

 

RCM, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS