la kiosko de la Mondcivitanoj   
 
Világpolgárok Nemzetközi Nyilvántartási Könyve

Tizenhárom világhírű Világpolgár felhívása

Az államok kénytelenek megvédeni saját magukat, amíg el nem készül egy nemzetek feletti törvény. Következtetés: egy esetleges vagy véletlen atomháború, akarva vagy akaratlanul is bakteriológiai fegyverek használatát eredményezheti, amelynek abszurd „végmegoldása", hogy nemzetségek kerülhetnek módszeres kiirtásra, ami elérheti a teljes emberi fajt…

Hiányzik egy világot átfogó olyan intézmény, amelyik képes mindenki számára biztosítani a kielégítő alapszükségleteket, az ember személyiségében van ezáltal megbántva, kigúnyolva. Miközben óriási gazdagságok halmozódtak fel, miközben az emberiség kétharmada éhségtől szenved.

A meglévő tudományos és technikai fejlődés lehetővé teszi egy, az egész világra kiterjedő közösség megszervezését, ahol béke és bőség uralkodhatna, ahol az egyéni alapvető szabadságjogok biztosítva lennének a világ minden népe számára.

Miért nem így van? Mert a kormányok saját kötelességeiktől hipnotizáltak, előbbre helyezik saját országuk nemzeti érdekeit, és elutasítják a szükséges átalakulás egyetértését, sőt gátolják a nemzetközi intézetek működéseit, amelyek azért jöttek létre, hogy megvédjék az egyetemes békét, és magát az embert szolgálják.

Ezért a megmentés csak a világ népeitől jöhet, amit egyének hozhatnak létre.

Az első cselekedet egyszerű, de hatásos, amelynek teljesítésére hívunk mindenkit, minként tettük ezt mi magunk is, és mint VILÁGPOLGÁRok, vetettük magunkat nyilvántartásba.

A második lépés, amit együtt kell megtennünk, ha elég nagy számban kapunk választ a felhívásunkra az, hogy meg kell szervezni, egy nemzeteken túlmutató, választással kiválasztott, küldötteket magába foglaló bizottságot, akik megvédik az emberek céljait, amely kifejezi a világ népeinek követeléseit, és végül ki kell dolgozni egy békés és civilizált világtörvényt.

1966. március 3-án

 

Aláírta:
Lord BOYD ORR (Nagy-Britannia) béke Nobel díjas; Josué de CASTRO (Brazília) „Az éhínség geopolitikája" írója; Danilo DOLCI (Olaszország) Szicília társadalmi, gazdasági kibontakozásának ösztönzője; SHINZO HAMAI (Japán) Hirosima volt polgármestere; prof. J.L.HROMADKA (Csehország) „Christian Peace Conference" elnöke; prof. Alfred KASTLER (Franciaország) fizikai Nobel díjas; RAYAN NEHRU asszony (India); prof. LINUS PAULING (USA) kémiai és béke Nobel díjas; Abato PIERRE (Franciaország) „Emmaüs" közösség megalapítója; Jean ROSTAND (Franciaország) biológus, a Francia Akadémia tagja; Lord Bertrand RUSSEL (Nagy-Britannia) filozófus és matematikus, irodalmi Nobel díjas; prof. Ivan SUPEK (akkori Jugoszlávia) a Tudományos és Irodalmi Akadémia tagja; prof. Hans THIRRING (Ausztria) Tudományos Akadémia tagja.


NYILVÁNTARTÁSI LAP

 

Felelősségem és jogaim teljes tudatában elhatározom, hogy tagja leszek az egész világra kiterjedő közösségnek, és kérem, megőrizve állampolgárságomat, hogy nyilvántartásba vegyenek a Világ Polgárai közé:

 

CSALÁDI név:…………………………………………………………………………….

 

Asszonyoknál leánykori név:………………………………………………………………

 

Utónév:…………………………………………………………………………………….

 

Foglalkozás:……………………………………………………………………………….

 

Születési idő:………………………………………………………………………………

 

Születési hely:……………………………………………………………………………..

 

TELJES OTTHONI CÍM:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

Postacím (ha az otthonitól eltérő):…………………………………………………….

 

Irányítószám:…………………….. Város:……………………………………………….

 

Ország:……………………………………………………………………………………..

 

Hely:………………., év: 2007.………………….. hónap ……………………….. nap

 

(aláírás)

 

 

Amennyiben meg kívánja kapni a VILÁGPOLGÁRságot tanúsító iratot, és részt kíván venni az elkövetkező „Népek Kongresszusa" választáson, akkor aláírva postán küldje el a fenti formátumú jelentkezési lapot a fényképével, és 15 EUR-t (vagy ezzel egyenértékű valutát), vagy 8 EUR-t, ahol gazdasági nehézségekkel küzdenek, az alábbi címre:

Világpolgárok Nemzetközi Nyilvántartója (R.C.M)

Daniel Durand, Les Nids, FR-49190 St-Aubin de Luigné, France

 Feltétlen húzza alá az Ön által használt nyelvet, az alábbiak közül: angol, német, spanyol, eszperantó, francia, görög, olasz, japán, holland, svéd, magyar.

  


A honlap szövegét fordította: Szabadi Tibor J.

RCM, 1 chemin de la Fresnaye, 49190 SAINT AUBIN DE LUIGNÉ