la kiosko de la Mondcivitanoj 

1 3  CETĂŢENI MONDIALI  
de  reputaţie  internaţională  declară:


În absenţa  unei  legi  supranaţionale, statele sunt obligate să recurgă la forţă pentru apărarea intereselor proprii. Consecinţe: războiul, voit sau accidental, devenit după dezintegrarea atomului şi dezvoltarea armelor bacteriologice, absurda  “soluţie  finală”, genocidul aşteptat al întregii specii umane.

 În absenţa  instituţiilor  mondiale capabile să asigure satisfacerea nevoilor fundamentale comune tuturor, persoana umană este desconsiderată.  În  ciuda  imenselor bogăţii descoperite, două treimi din umanitate suferă de foamete.

Progresele ştiinţei  şi  tehnicii fac posibilă organizarea unei comunităţi mondiale, în care să domnească pacea şi bunăstarea, în care libertăţile fundamentale să fie garantate indivizilor, popoarelor şi naţiunilor.

De ce nu sunt toate acestea? Deoarece guvernele, hipnotizate de dorinţa de a-şi impune interesele naţionale ale ţărilor lor, departe de a accepta transformările  necesare, împiedică chiar acţiunea instituţiilor internaţionale  create pentru apărarea păcii şi în folosul  omului.

Soluţia nu poate veni decât de la poporul mondial, de la indivizii care-l compun, de la fiecare dintre noi.

Primul act, simplu, dar eficient, pe care vă invităm  pe fiecare dintre voi să-l îndeplinească, precum  noi înşine l-am făcut deja, este să vă 

ÎNREGISTRAŢI  CA  CETĂŢENI  MONDIALI

Al doilea pas pe care-l vom face împreună, dacă sunteţi suficient de numeroşi cei care aţi răspuns apelului nostru, va fi organizarea, pe o bază transnaţională, de alegeri  de delegaţi capabili să apere cauza omului, să exprime revendicările poporului mondial şi, în sfârşit, să elaboreze legea lumii pacifiste şi civilizate.

 3/03/1966

Au  semnat. 


Pentru a obţine legitimaţia dvs. de Cetăţean al Lumii trimiteţi formularul de mai jos completat şi semnat împreună cu suma de 8 euro (sau echivalentul în lei la cursul zilei)  la Centrul local de înregistrare.

“Conştient de îndatoririle mele şi hotărât să obţin recunoaşterea drepturilor mele de membru al comunităţii mondiale, solicit, cu păstrarea naţionalităţii mele, să fiu înregistrat ca cetăţean al lumii.

 

NUME(cu majuscule)...........................................     

Numele de fată......................................

PRENUME............................................................     

Profesia..................................................

Data naşterii..........................................................     

Locul naşterii.........................................

Adresa..........................................................................................................................................

Cod poştal .......................

Localitatea........................................................................................

Ţara................................................................

Data.............................                                  Semnătura...........................................

 

 

 

Paypal :