la kiosko de la Mondcivitanoj Albanais - English- Esperanto - Français

 

 

Lexoheni "Paktin". I shkruar ne 1949
ai ngelet themelor per te
gjithe Qytetaret e Botes.

PAKTI I OYTETAREVE TE BOTES

 

Si Qytetare te ardhshern te Botes,

Perballe pergatitjeve te shkaterimit qe organizohen rien syte tane dhe para pamundesise se Shteteve, Blloqeve, O.K.B.per te mbrojturjeten e kercenuar,

Ne deklaroj me ne rrezik seicilin prej nesh, cdo qytet, cdo fshat dhe njerezimin.

Ne deklarojme mbare njerezimin ne gjendje mbrojtje legjitime kunder Shteteve sovrane, ideologjive dhe propagandave qe pretendojne te justifikojne garen e luftes,

Ne deklarojme krizen e rregjimit boteror.

Para se te j ete teper vone:

Ne deshirojme qe te lind nje ligj I perbashket dhenje Pushtet Federal Boteror, me detyren per t'a zbatuar ate.

Ne kerkojme qe populli 1 botes, I vetmi sovran ne kete krize, te konsultohet ne menyre demokratike dhe te organizoje ai vete zgjedhjet per nje Asamble Kushtetuese te Popujve, si dhe Sherbimet e para te Interesit Boteror qe synojne sigurimin e ushqimit te tij , sigurine e tij dhe informacionin e tij.

Te bindur se ka ardhur fkoha per seicilin prej nesh qe te hyje ne sherbimin aktiv te humanitetit,

Te bindur qe shtetet nuk do t'a degjojne zerin tone nese ne nuk jemi me dhjetra milione te bashkuar,

Te bindur se njerezimi do te lind vetern kur te lind besimi I njeriut ndaj njeriut,

Ne u bejme thirrje grave dhe burrave per heroizmate reja per te bere akte refuzimi, kurajoje dhe shprese prej te cilave varet e ardhmja.

Ne i bejme thirrje mases se popullit te mobilizohet lirisht per paqen per te mos u mobilizuar neser per lufte nga shtetet.

Ne u bejme thirrje perfaqesuesve me eminente te shkences dhe te kultures per te zhvilluar pergjegjesite e tyre me qellim qe njerezit te mos ngelen te izoluar ne frike.

Perballe Pakteve te Shteteve ne vendosim Paktet e Njerezve..

Ne kemi si qellim te shtohemi pertej kufljve duke marre karten e perbashket te qytetareve te botes

Ne mbetemi vigjilente dhe aktiv derisa Populli I Botes te mblidhet dhe t'i jape nje Kushtetute botes.


PER TU PAJISUR ME KARTEN E QYTETARIT TE BOTES, kerkoni nje formule rregjistrimi ne ;
Registre des citoyen du monde
66, bd. Vincent Auriol.
75013. Paris. France.

ose ne Qendren kombetare, lokale, etj. nga te cilat ju vareni nese vula e saj ndodhet me siper.

Rregjistrimi si QYTETAR I BOTES eshte akti themelor me arien e te cilit individi ndergjegjesohet qe ka ardhur momentite organizohet bota planetare,dhe angazhohet qe te punoje per te sjelle kete bote te re.

Qytetar I botes eshte ai qe ndjehet solidare me te tjeret kur mendon se siguria boterore nuk mund te sigurohet ngakombet rivale dhe sovranedhe kur rruga e vetme per te shpetuar njerezimin eshte zevendesimi I kaosit nderkombetar aktual me nje rend boteror demokratik.

Per kete qellim, ai kerkon :


RREGJISTRI NDERKOMBETAR I QYTETAREVE TE BOTES (RNQB)

RNQB eshte I vetmi organizem ne bote I afte qe t'u shpemdaje kartat e Qytetareve te Botes Qendrave qe ai ka akredituar: ai eshte nje perfytyrim I sherbimit te Shtetit Civil Boteror. Qytetari I botes I ndergjegjshem qe I perket nje komuniteti boteror ne formim e perfaqesuar nga institucioni I saj I pare -Rregjistri nderkombetare, eshte I ftuar te derdhi kontributin vjetor vullnetare ekuivalentme 1/2 e dites se punes (ose nese eshte e mundur edhe me shume ) me qellim qe rregjistri nderkombetare te mund te permbushi me efikasitet rolin e tij.

Karta e qytetarit te botes, ose karta e identitetit boteror, eshte e kuptueshme, nuk mund te sherbeje si pasaporte. Ndryshe nga karta e aderimit ne ndonj e levizj e kj o karte leshohet per gj ithe j eten. Ajo mund te zevendesohet ne rast humbje ose shkaterimi.