la kiosko de la Mondcivitanoj  Esperanto - English - Español - Français -

Aliaj lingvoj

 Redactat în 1949.,
pactul rămâne fundamental
pentru toţi cetăţenii lumii.

PACTUL  CETĂŢENILOR  LUMII


 Ca  viitori  Cetăţeni ai  Lumii,

În faţa pregătirilor de distrugere care se desfăşoară sub ochii nostri precum şi în faţa incapacităţii mărturisite a statelor, blocurilor  şi a  a ONU  în lupta pentru apărarea vieţii ameninţate:

Declarăm în pericol fiecare om, fiecare sat, fiecare oraş precum şi specia umană în totalitatea sa.

Declarăm umanitatea în întregime în stare de legitimă apărare împotriva statelor suverane, a ideologiilor şi a propagandei, care pretind  să justifice recurgerea la  război.

Declarăm deschis criza de regim  a lumii.

Până nu este prea târziu:

Noi dorim să se elaboreze o lege comună tuturor şi să alegem o  nouă    PUTERE  FEDERALĂ  MONDIALĂ,  însărcinată  cu   aplicarea  acerstei legi.

Noi cerem ca populaţia lumii, singura suverană în această criză, să fie în mod democratic consultată  şi să  organizeze ea însăşi  alegerea unei ADUNĂRI  CONSTITUANTE  A POPOARELOR,   concomitent cu constituirea primelor SERVICII  DE  INTERES  MONDIAL vizând  asigurarea alimentaţiei, a securităţii şi a informării  sale.

Noi dăm  primilor  reprezentanţi  aleşi  la  Adunarea   Popoarelor,  sarcina imperativă de a organiza o mediere  între  cele  două  blocuri  mondiale pentru o SUSPENDARE  A  OSTILITĂŢILOR, care să permită  popoarelor să reia şi să aducă la maximum randamentul tehnologic al producţiei pentru pace.

Convinşi că a venit timpul pentru  fiecare om de a intra activ în serviciul umanităţii;

Convinşi că statele nu vor accepta calea noastră decât dacă vom fi zeci de milioane reuniţi;

Convinşi    umanitatea nu va construi o nouă încredere decât pornind de la om la om;

Noi chemăm oamenii la noi  eroisme pentru a înfăptui  actele de refuz, de curaj şi  de  speranţă de care depinde viitorul tuturor.

Noi  chemăm  mulţimea popoarelor să se mobilizeze în mod liber pentru  pace înainte de a fi mobilizate mâine de către state pentru războaiele lor.

 Noi chemăm reprezentanţii cei mai străluciţi ai  ştiinţei şi culturii să-şi asume public responsabilităţile lor pentru ca oamenii să nu rămână izolaţi în teamă.

Noi  opunem  Pactelor  Statelor  acest  Pact al Oamenilor.

Noi aşteptăm să ne identificăm depăşind frontierele şi oferim carta comună tuturor cetăţenilor  lumii.

Noi vom acţiona  vigilenţi şi activ până când  Poporul Mondial reunit va da lumii o Constituţie.

 


Pentru a obţine legitimaţia dvs. de Cetăţean al Lumii trimiteţi formularul de mai jos completat şi semnat împreună cu suma de 8 euro (sau echivalentul în lei la cursul zilei)  la Centrul local de înregistrare                                        

“Conştient de îndatoririle mele şi hotărât să obţin recunoaşterea drepturilor mele de membru al comunităţii mondiale, solicit, cu păstrarea naţionalităţii mele, să fiu înregistrat ca cetăţean al lumii.

 

NUME(cu majuscule)...........................................      Numele de fată......................................

PRENUME............................................................      Profesia..................................................

Data naşterii..........................................................      Locul naşterii.........................................

Adresa..........................................................................................................................................

Cod postal......................................................

Cod poştal ....................... Localitatea........................................................................................

Ţara................................................................

Data.............................                                  Semnătura...........................................