le kiosque

plan de cette partie du site - -

Världsmedborare - Agenda - People's Congress

Declaration - Registration - Subscription - Action - Information
Upprop från tretton berömda världsmedborgare
Eftersom det inte finns någon övernationell lag, sätter staterna in sina krafter för att i första hand försvara sina egna intressen.

Vad blir följden ?

Jo, utvecklingen av kärnvapen, biologiska och kemiska vapen kan avsiktligt eller av misstag leda till krig och folkmord över hela mänskligheten - den absurda "slutliga lösningen".

Då det saknas världsomfattande institutioner som kan garantera att grundläggande behov tillfredsställs lika för alla, diskrimineras och förolämpas enskilda människor. Medan stora rikedomar slösas bort, lider två tredjedelar av mänskligheten av svält.

Vetenskapens och teknikens framsteg skulle dock göra det möjligt att organisera ett världssamhälle, där fred och överflöd skulle råda, ett världssamhälle där grundläggande frihet kunde garanteras för varje individ, folk och nation.

Varför är det inte så ?

Jo, därför att regeringarna är låsta vid sin uppgifter att främst föra fram det egna landets intressen. Snarare än att arbeta för nödvändiga förändringar hindrar de verksamheten vid de internationella institutioner, som har skapats för att försvara världsfreden och tjäna alla människor på jorden.

Räddningen måste komma från de individer som tillsammans utgör världens olika folk, alltså från oss alla.

Den första handling, som alla inbjuds till och som vi själva har gjort, är

att registrera sig som världsmedborgare. En enkel men effektiv personlig deklaration.

Det andra steget, som vi skall ta gemensamt om tillräckligt många hörsammar vårt upprop, blir att på övernationell bas välja delegater som skall ha fullmakt att försvara människans mål och mening, att ge uttryck för folkens krav och slutligen utarbeta lagar för en fredlig och civiliserad värld.

66.03.03

 Undertecknat av :

Lord Boyd ORR (England), innehavare av Nobels Fredspris. Josué de CASTRO (Brasilien), författare till boken "Svältens geopolitik". Danilo DOLCI (Italien), initiativtagare till den social-ekonomiska utvecklingen på Sicilien. Lenin-pristagare. Shinzo HAMAI (Japan), f d borgmästare i Hiroshima. Prof. J.L.HROMADKA (Tjekoslovakien), ordf.i "Christian Peace Conference". Prof Alfred KASTLER (Frankrike) Nobelpristagare i fysik. Fru Rajan NEHRU (Indien). Prof. Linus PAULING (USA) Nobelpristagare i kemi och innehavare av Nobels Fredspris. Abbot PIERRE (Frankrike), grundare av "Emmaus". Jean ROSTAND (Frankrike), biolog, medlem i Franska Akademin. Lord Bertrand RUSSEL (England), filosof och matematiker, Nobelpristagare i letteratur. Prof.Ivan SUPEK (Jugoslavien), medlem av Akademin för Vetenskap och Litteratur. Prof. Hans THIRRING (Österrike), medlem av Vetenskapsakademin.

Till Dig som önskar vara registrerad VÄRLDSMEDBORGARE

För att få ett personligt legitimationskort sänd in nedanstående blankett och bifoga passfoto i två ex jämte 15 EUR till endera:
(om möjligt, sänd ditt foto för legitimationskortet)

Register för Världsmedborgare
RCM
66 bd Vincent Auriol,
FR 75013 PARIS (Frankrike)
(postgiro : CCP PARIS 2 848 94 Y)
Personlig deklaration:

Medveten om mitt personliga ansvar och efter att ha beslutat att önska bära ett erkännande av mina rättigheter som medlem av ett hela världen omfattande samhälle, ber jag - med bevarande av min nationalitet - att få bli registrerad i Paris för ett legitimationskort som "världsmedborgare".

 

NAMN (versaler)______________________________________

NAMN SOM OGIFT (versaler) ___________________________________

FÖRNAMN (versaler) __________________________________________

FÖDELSEDATUM______________________

FÖDELSEORT_________________________

YRKE/ Titel ________________________________

e-postadress ________________________

POSTADRESS : Gata: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Postnr: _________Ort__________________ Datum____________

(underskrift)

 

Ange det språk som önskas på legitimationskortet: engelska, tyska,
spanska, Esperanto, franska, grekiska, italienska, holländska, svenska..

Paypal :


Au sujet du site