plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre dels Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles
Apel·lació - Inscripció - Pagament - Acció - Informació
Tots som ciutadans del món

En l'àmbit mundial, un nombre creixent d'homes i dones -entre els quals hi ha figures prominents- es declaren avui Ciutadans del Món. Tots aspiren a salvaguardar la Vida en perill i senten també la necessitat que al món hi hagi una efectiva organització respectuosa amb els individus, els pobles i l'equilibri natural.

ELS PERILLS QUE AMENACEN LA HUMANITAT

Múltiples desequilibris mundials es fan més evidents des de la fi de la famosa "doctrina de la destrucció mútua assegurada" (en anglès mutual assured destruction o MAD).

La propagació de les armes nuclears de destrucció massiva, biològica i química fa augmentar diàriament el risc d'un error fatal, un accident o un acte de bogeria.

La misèria de la majoria de persones a la Terra, al costat de l'abundància de què gaudeix una minoria -tanmateix l'atur és una amenaça al món-, la contaminació de l'atmosfera i l'aigua, el malbaratament dels recursos no renovables, l'explosió demogràfica, el desordre monetari, la multiplicació de la violència, les guerres, els fenòmens de col·lapse o fallida de les empreses... són tots problemes actuals que van més enllà de la jurisdicció dels Estats i que planen veritablement per tot el planeta.

LA IL·LUSIÓ DELS TRACTATS INTERNACIONALS: L'ONU

Per què aquesta institució, que havia desvetllat tantes esperances, ha demostrat ser incapaç de resoldre la gran majoria dels problemes internacionals?

Per què ha estat impotent per a evitar les guerres?

La resposta a aquestes preguntes és que, des de la tribuna de l'ONU, els representants dels governs defensen els interessos dels seus respectius països, i que ningú defensa els interessos de la humanitat.

En aquestes condicions, les decisions continuen sent lletra morta, perquè el resultat és que cada nació se n'escapa en nom de la sobirania absoluta sobre si mateixa.

LA NECESSÀRIA DELEGACIÓ D'UNA PART DE LA SOBIRANIA NACIONAL

El paper de defensors dels interessos de la seva nació, que són els dels seus governs, els desqualifica per a resoldre els problemes que posen en joc l'interès del conjunt de la humanitat.

Abans que sigui massa tard, cal que s'imposi a tots els països el fet de delegar parcialment la sobirania nacional en favor de les institucions mundials. Avui, de fet, les necessitats que resulten de l'explotació en comú de l'espai planetari han conduït a certes delegacions, sobretot en benefici de la Unió Internacional de Telecomunicacions i de l'Organització Meteorològica Mundial.

INSTITUCIONS MUNDIALS?

Tot esperant una organització democràtica i federal al món, necessitem institucions:

  • Capaces de fer substituir la llei i el poder d'arbitratge en les relacions entre Estats
  • Dotades de poders reals i ben definits, per a fer executar les seves decisions
  • Controlades per representants dels pobles democràticament escollits, independentment de la seva pertinença nacional, en eleccions transnacionals

ÉS AQUESTA LA MANERA D'OBRIR EL TOTALITARISME D'UN SUPERESTAT?

Comencem preguntant-nos: No és pas arriscat veure com es constitueix un poder central que tendeix a fondre els pobles en un motlle únic, i a ofegar-los sota el pes de la seva burocràcia i de les seves reglamentacions?

Els Ciutadans del Món no volen tal forma d'Estat. El rol del poder federal mundial que propugnen els Ciutadans del Món no és pas imposar a totes les nacions una política comuna, sinó únicament arbitrar els conflictes entre els interessos nacionals i els de la humanitat, per tal que cada poble conservi la lliure tria de les peculiaritats de la seva societat, del seu mode de desenvolupament i dels seus valors culturals.

ÉS UNA VISIÓ UTÒPICA?

Tots els grans èxits de la humanitat han passat per l'etapa de la utopia creadora: el control de l'espai aeri i interplanetari, les telecomunicacions, l'automatització de la producció, els avenços de la genètica... Leonardo da Vinci, Julio Verne i Aldous Huxley eren utòpics la majoria de visons dels quals s'han fet realitat.

La disposició de les institucions mundials ja està esbossada. Per tant, assolir aquest objectiu no és una qüestió de tecnologia, sinó que depèn del compromís compartit per un nombre suficient d'habitants d'aquest planeta. L'última oportunitat per als homes i les dones que el poblen és que la seva aplicació es dugui a terme abans de la destrucció de l'espècie humana.

"Ser mundialista no és una utopia"
Robert Mallet (rector de l'Acadèmia d'Amiens, França)

UN OBJECTIU COMÚ DE CONVICCIONS POLÍTIQUES I FILOSÒFIQUES DIFERENTS: "UNITAT EN LA DIVERSITAT"

Tots els Ciutadans del Món no comparteixen les mateixes creences polítiques o filosòfiques, o les mateixes idees sobre el millor camí que porta cap a les institucions mundials. Tenen en comú, però, el respecte per les creences dels altres i el sentiment de solidaritat que uneix tots els éssers humans. Registrar-se com a Ciutadà del Món és l'acte fonamental mitjançant el qual l'individu reconeix que és el moment d'organitzar el món en una escala mundial, i es compromet a treballar per l'arribada d'aquestes noves relacions entre els pobles.

ASSUMIR LA VOSTRA RESPONSABILITAT

L'argument mundialista no deixa indiferent. Hi haurà més mundialisme, però probablement vosaltres penseu: "Per a què? Què puc fer jo en el meu nivell, per canviar el curs dels esdeveniments?". Si pregunteu pel vostre entorn, trobareu moltes persones que es fan el mateix raonament. Tots sobre la Terra us identifiqueu de cor amb aquests mundialistes, però al mateix temps sentiu paralitzat el vostre marge de maniobra per culpa del sentiment de fatalisme i d'incapacitat per forjar el destí. Aquest és l'error! Registrar-se en el si de Ciutadans del Món és sortir del vostre aïllament per a adonar-vos del poder que representeu i del pes que la vostra veu té a l'hora d'influir en els elegits i en els governants. Tindreu mitjans per a comunicar-vos amb altres Ciutadans del Món siguin del país que siguin, sereu informats de cada pas cap a la meta de cada gran cursa, i tindreu l'oportunitat de participar en una acció internacionalista comuna. És per això que cal que inviteu la vostra família, amics, companys..., ARA, a donar fe de la seva presa de responsabilitat per a la posteritat, demanant per a cadascun d'ells la seva credencial com a Ciutadà o Ciutadana del món.

Registrar-se com a Ciutadà o Ciutadana del Món

Sobre el lloc web