plan de cette partie du site - -

Citoyenneté mondiale - Registre des Citoyens du Monde - ASCOP - Congrès des Peuples

„Výzva třináctky“

třináct „světoobčanů“ světového jména

vydávají 3.března 1966 následující Výzvu:

„Pro nepřítomnost nějakého zákona nadnárodní platnosti, jsou státy nuceny spoléhat na sílu, proto aby ochránily své zájmy. A důsledek „válka aťÇ už chtěná či ne se stává , již od štěpení atomu a rozvoje bakteriologických zbraní, absurdním „konečným řešením“, genocidou rozšířenou na celou lidskou rasu.

Pro nepřítomnost světových institucí schopných zajistit základní potřeby společné všem lidem, je lidská bytost znevážená. Zatímco je plýtváno nesmírným bohatstvím, dvě třetiny lidstva trpí hladem.

Přestože pokrok vědy a techniky umožňuje takové uspořádání světového společenství, kde by vládl mír a hojnost, kde by byly zaručeny základní svobody jak jednotlivcům tak všem populacím.

Proč tomu tak tedy není? Protože vlády hypnotizovány povinností upřednostňovat národní zájmy svých zemí, místo toho aby přijaly nezbytné změny , narušují činnost mezinárodních institucí vytvořených na ochranu všeobecného míru a člověka jako takového.

Spása tedy nemůže přijít od nikoho jiného než od lidu tohoto světa, od jednotlivců , kteří jej tvoří, od každého z nás.

Prvním jednoduchým ale účinným krokem , ke kterému vás vyzýváme a který jsme my sami učinili , je : ZAEVIDOVAT SE JAKO „ Občan Světa“.

Druhým krokem, který učiníme společně /pokud vás dostatečný počet zareaguje na naši výzvu/ bude: zorganizování nadnárodní volby zástupců pověřených ochranou zájmů „Člověka“, formulace požadavků lidu tohoto světa a konečně vypracování zákona mírumilovného a civilizovaného světa.“

 

Lord BOYD ORR /Velká Británie/ První ředitel F.A.O.-Nobelova cena za mír 1949
Josué de CASTRO /Brazílie/ Expresident Rady F.A.O.-zakladatel Mezinárodního Centra Rozvoje
Danilo DOLCI /Itálie/ Průkopník socioekonomického rozvoje Sicílie
SHINZO HAMAI /Japonsko/ bývalý starosta Hiroshimy
Prof..J.L.HROMADKA /Československo/ Profesor teologie. President „Christian Peace Conference".
Prof.Alfred KASTLER /Francie/ Nobelova cena za fyziku 1966. Člen Institutu /AkademieVěd/
Rajan NEHRU /Indie/
Prof.Linus PAULING /U.S.A./ Nobelova cena za chemii 1954. Nobelova cena míru 1962
Abbé PIERRE /Francie/ zakladatel „Communauté d‘ Emmaus".
Jean ROSTAND /Francie/ Biolog a spisovatel. Člen Institutu /Académie Francaise/
Lord Bertrand RUSSEL /Velká Británie/ Filozof, matematik. Nobelova cena míru za literaturu 1949
Prof.Ivan SUPEK /Jugoslavie/ Profesof filosofie a věd, President jugoslávského hnutí Pugwash
Prof. Hans THIRRING /Rakousko/ Člen Akademie Věd

 


Několik citací…

„Celá budoucnost lidstva bude temná a nejistá, ledažeby byla urychleně ustanovena a uvedena v činnost nějaká světová vláda „

Winston CHURCHILL

„Světová federace je úkolem, který do budoucnosti otvírá velmi pozitivní vyhlídky"

Willy BRANDT

„Jedinou možností jak se vypořádat s touto skutečností, je umístit světový zákon „ nad“ vlády, tudíž vytvořit takový zákon, disponovat tudíž nějakým parlamentem, vytvořit tedy takový parlament prostřednictvím světových voleb, kterých by se účastnily všechny národy“.

Albert CAMUS

„Věda učinila suverenitu národa neslučitelnou s přežitím lidstva. Jedinou alternativou je nyní bud světová vláda nebo smrt“.

Bertrand RUSSEL

„I samotné právo na život nám je dáno, jen když splňujeme povinnosti „světoobčanů“.Nacionalismus není tou nejvyšší aspirací světa. Nejvyšší aspirací je světové společenství“

GHANDI

„V mé mysli není pochyb o tom, že světová vláda musí přijít a že přijde, jinak bude svět směřovat k sebevraždě“.

Pandit NEHRU

„Svět sjednocený nebo nicota“.

Albert EINSTEIN

„Naším úkolem je prohlubovat světové uspořádání.A světové občanství je tou poslední šancí.

Hervé BAZIN

„Ať chceme či ne, přišel čas na to, aby se každý z nás stál opravdovým občanem tohoto světa, nebo aby se stál svědkem záhuby civilizace“.

Anatole FRANCE

„Být „Světoobčanem“, znamená vsadit na přežití lidstva“

Jean ROSTAND

„Jedině ti nás ještě mohou zachránit, kteří pochopí, že jedinou skutečnou vlastí, která si zaslouží být hájena je vlast celého lidstva. Ti,kteří budou mít odvahu neuposlechnout své vlády a kteří dají přednost světu nad národy“.

Bernard CLAVEL


Jak jsou Občané Světa organizovaní

Mezinárodní rejstřík Občanů Světa /Registre des CITOYENS DU MONDE- R.C.M/, založen roku 1949, se sídlem : 66, Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris. Má pod kontrolou vydávání průkazů „Světoobčana“ ve všech zemích. Vydává rovněž bulletin ve francouzském, anglickém a španělském jazyce a rovněž v esperantu.

NÁRODNÍ EVIDOVACÍ CENTRA, zřizována prostřednictvím R.C.M., obeznamují s mondialistickými tezemi, vydávají průkazy Občana Světa ve svých zemích a šíří svůj vlastní informační bulletin nebo bulletin R.C.M/ .

-kontaktní adresa v České republice: Alena Čecháková

U lesa 768

73401 Karviná-Ráj

 

 

OBČANÉ SVĚTA zavedli následující aktivity:

*"MONDIALIZACE" obcí a měst , které se symbolicky prohlašují za „světové teritorium“ a přispívají tak, zejména senzibilizací svých obyvatel, k šíření „mondialistických tezí“.

*KONGRES NÁRODU/Congres des Peuples/, první Shromáždění přímých zástupců, obyvatel této „Země“. V roce 2003 čítal 20 reprezentantů a 20 náhradních reprezentantů, jmenovaných voliči z více než 120 zemí, prostřednictvím 9 nadnárodních voleb. Tento Kongres je předobrazem Světového Shromáždění Národů, schopného vytvořit Světové Instituce , které by řešily velké problémy lidstva.

Na to KONGRES NÁRODU založil:

Institut STUDII MONDIALISMU/1977/: organizace výzkumu a kultury orientovaná na světovou

perspektivu. Její letní sezení jsou sledována studenty a profesory z celého světa.

SVĚTOVA MONDIALISTICKÁ AGENTURA TISKU /Agence Mondialiste de Presse/, která v letech

1980-1990 měsíčně rozesílala tiskovým orgánům tisková prohlášení , dávající na vědomí mondialistické

stanovisko na aktuální události a zprostředkovává informace o "mondialismu"

SVĚTOVÝ FOND SOLIDARITY PROTI HLADU/1982/ Fonds Mondial de Solidarité Contre la Faim

Předobraz Světové Instituce Solidarity. Tento Fond , inspirován vzájemností je konstituován formou

asociace, kde je každá lidská bytost účastníkem na principu absolutní rovnosti, jak po stránce

uspokojení svých životních potřeb, tak po stránce vzájemné pomoci a spolupráce.

……………………………………………………………………………………………………………………

Abyste získali váš průkaz Občana Světa vyplňte a podepište níže přiložený formulář, a zašlete jej na kontaktní adresu v ČR.

Přiložte taktéž šek na 500 Kč /jedná se o částku, která slouží na pokrytí výloh souvisejících s vydáním průkazu a jeho zasláním/. Nezapomeňte přiložit také svou fotografii. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Vědomý/á/ si své zodpovědnosti a odhodlaný/á/ docílit uznání svých práv člena světového společenství, žádám, ponechávajíc si svou vlastní státní příslušnost, o evidenci jakožto

Občan Světa..

PŘÍJMENÍ /tiskacím/ : …………….. ……………………….

Jméno za svobodna:……………………………..

Křestní jméno: ………………………………………………

Státní příslušnost:………………………………..

Datum narození:………………..Místo:……………………….Zaměstnání:………………………………………

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

v……………………….datum:……………………………

podpis-

uveďte v jakém jazyce chcete mít průkaz vystaven: anglický, německý, španělský, italský, řecký, japonský, holandský,švédský, esperanto...

Paypal :