plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Wereldburgers - Dagboek - Congres den Volkeren

Esperanto

Français

English

Español

Oproep - Registratie - Betaling - Actie - Informatie
PACT VAN WERELDBURGERS

14 april 1949

Het Pact van Wereldburgers,
waarvan onderstaand het essentiële volgt,
blijft van wezenlijk belang voor de wereldburgers.
Verspreid deze tekst.

Geconfronteerd met het feit dat de algehele vernietiging van de aarde wordt voorbereid, moeten wij vaststellen dat de staten, noch de statenblokken, noch de Organisatie van de Verenigde Naties bij machte zijn het bedreigde leven voor ondergang te behoeden.

Wij verklaren dat ieder mens, elk dorp, iedere stad en de mensheid als geheel in een gevaarlijke toestand verkeren.

Wij staan op het standpunt dat de mensheid zich te weer dient te stellen tegen de soevereine staten, de ideologieën en de propaganda die de oorlog menen te kunnen rechtvaardigen.

Wij verklaren de crisis betreffende het bestuur van de wereld voor geopend.

Vooraleer het te laat is, eisen wij de totstandkoming van een federaal wereldgezag bij machte mondiale wetten uit te vaardigen en toe te passen.

Wij willen dat het wereldvolk, waaraan de soevereiniteit toekomt in deze crisis, op democratische wijze geraadpleegd wordt. Wij willen dat het zelf verkiezingen organiseert van een Grondwetgevende Vergadering van de Volkeren van de Wereld en zelf ook de eerste mondiale diensten in 't leven roept die kunnen instaan, op planetair vlak, voor voedselvoorziening, veiligheid en de nodige informatie.

Naar onze overtuiging is voor elkeen de tijd aangebroken zich actief in dienst van de mensheid te stellen.

Daarom roepen wij de vrouwen en mannen van de wereld op tot nieuwe -andere dan militaire- vormen van heldhaftigheid, van weigering, moed en hoop. Wij sporen hen aan zich vrijwillig te mobiliseren voor de vrede, zodat ze niet morgen worden gemobiliseerd door de staten om oorlog te voeren.

Wij doen ook een beroep op de eminentste vertegenwoordigers van de wetenschap en het culturele leven. Wij vragen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, zodat mensen niet alleen blijven staan in vrees en machteloosheid.

Tegenover de pacten van de staten stellen wij dit pact van menselijke wezens.

Als houders van een gemeenschappelijke kaart van wereldburger, willen wij, waar ook ter wereld, waakzaam en actief blijven.

Ons streven zal zijn bekroning vinden wanneer het wereldvolk zich een wereldgrondwet zal geven.

Au sujet du site