plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre de Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles

Apel·lació - Inscripció - Pagament - Acció - Informació
ALGUNES CITACIONS:

"Llevat que un govern mundial no sigui ràpidament constituït i no entri eficaçment en acció, tot el futur de la humanitat és obscur i incert."

Winston CHURCHILL

 

"Una federació mundial és l'opció que obre la prospectiva més positiva per al futur."

Willy BRANDT

 

"L'única manera de sortir-se'n és posant la llei mundial sobre els governs; així doncs, cal fer aquesta llei i disposar d'un parlament constituït per mitjà d'eleccions mundials en les quals hi participin tots els pobles."

Albert CAMUS

 

"La ciència ha fet la sobirania nacional incompatible amb la supervivència de la humanitat. Ara, l'única alternativa és un govern mundial enfront de la mort."

Bertrand RUSSELL

 

"El dret de viure no té sentit que ens sigui donat, tret que ens omplim del nostre deure com a ciutadans del món. El nacionalisme no és la concepció més alta; la concepció més alta és la comunitat mundial."

GANDHI

 

"Cal que d'aquesta guerra en neixi un govern internacional."

Léon BLUM

 

"O el món unit, o el no-res.

Albert EINSTEIN

 

"No hi ha cap dubte, dins el meu esperit, de l'evidència que ha d'arribar i arribarà un govern mundial, perquè si no el món tendirà al suïcidi."

Pandit NEHRU

 

"El nostre rol és promoure una organització mundial. La ciutadania mundial és l'última oportunitat."

Hervé BAZIN

 

"Agradi o no, ha arribat l'hora de ser ciutadà o ciutadana del món, o bé de veure perdre's tota civilització."

Anatole FRANCE

 

"Ser ciutadà o ciutadana del món és apostar per la supervivència de la humanitat."

Texans ROSTAND

 

"Sols poden salvar-nos els qui comprenguin que l'única pàtria que mereix ser defensada és la pàtria humana; ens salvaran els qui tinguin valor per a desobeir els seus governants i posar el món per damunt de les nacions".

Bernard CLAVEL

"Nosaltres, els músics del món, donem suport a la idea d'un govern mundial a través del llenguatge universal de la música..., i invitem el nostres camarades artistes a ajuntar-se com a Ciutadans del Món en aquesta croada en pro d'un govern mundial".

Yehudi MENUHIN


El MUNDIALISME és el conjunt d'idees i d'actes que expressen la solidaritat dels pobles del planeta Terra, i que tendeixen a establir institucions i lleis supranacionals d'estructura federativa que els siguin comunes, dins del respecte a la diversitat de les cultures dels pobles (Unitat en la Diversitat).

El MUNDIALISME és també un enfocament científic dels fenòmens socials i interindividuals vistos sota una perspectiva mundial.

El MUNDIALISME s'esforça a proposar una nova organització política de la humanitat que impliqui la transferència de certa part de la sobirania nacional a una Autoritat Federal Mundial capaç de resoldre -per decisions majoritàries-, els problemes que qüestionen el destí de l'espècie; problemes com ara la fam, la guerra, la contaminació, la superpoblació o l'energia.

Les exigències del MUNDIALISME no es redueixen a tractats internacionals que els Estats puguin denunciar en qualsevol moment.


El REGISTRE DELS CIUTADANS DEL MÓN és una organització no governamental.

Com a tot document concedit per una ONG, la targeta o credencial de Ciutadà del Món no és reconeguda pels Estats nacionals, i no eximeix en res de l'obtenció regular de documents oficials tals com el DNI, el passaport, un visat, un permís de feina o de residència, etc.

 

La targeta de Ciutadà del Món actua simbòlicament com a credencial de la vostra pertinença natural a la comunitat mundial, i també de la vostra voluntat de veure un dia els problemes comuns a tota la humanitat resolts pel dret i les lleis procedents de la democràcia mundial. Posseir aquesta targeta o credencial i mostrar-la als vostres amics, companys o familiars, significa declarar de forma permanent que el món no ha acabat de construir-se, que té pendent d'unir-se i que els drets humans encara no hi estan garantits.


El MUNDIALISME s'esforça a proposar una nova organització política de la humanitat que impliqui la transferència de certa part de la sobirania nacional a una Autoritat Federal Mundial capaç de resoldre -per decisions majoritàries-, els problemes que qüestionen el destí de l'espècie; problemes com ara la fam, la guerra, la contaminació, la superpoblació o l’energia.

Sobre el lloc web