plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre de Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles
MISSIONS DEL CONGRÉS DELS POBLES

 

 1. Establir l'inventari de les necessitats fonamentals comunes a totes les persones.
 2. Proclamar la necessitat d'Institucions Mundials públiques capaces de satisfer aquestes necessitats.
 3. Definir:
  • a) els dominis en els quals la intervenció d'una Institució Mundial pública és necessària,
  • b) la cessió de competències que els Estats-Nacions hauran de consentir en benefici de les Institucions Mundials públiques,
  • c) els procediments necessaris per a la creació d'Institucions Mundials públiques,
  • d) les estructures de l'Autoritat Federal Supranacional Mundial a crear.
 4. Expressar, mitjançant Declaracions Mundials, l'opinió o la voluntat dels Pobles del Món amb relació a esdeveniments que poden afectar el devenir de la humanitat.
 5. Intervenir prop dels governs o de les instàncies internacionals amb relació als problemes mundials d'actualitat.
 6. Estudiar els informes d'experts sobre els projectes de la Constitució Mundial i donar la seva opinió.
 7. Presentar un avantprojecte de Constitució Federal Mundial als Governs i als Parlaments nacionals, com també a les diverses instàncies internacionals.
 8. Prendre totes les iniciatives jutjades com a útils en vista a l'entrada en vigor d'un Parlament Mundial democràtic compost, entre altres, per una Cambra del Poble Mundial.
 9. Cercar la col·laboració i la creació d'organismes d'educació, d'informació i de cultura per a facilitar la presa de consciència de la solidaritat universal.

Sobre el lloc web