plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Civitanoj de la Mondo - Kongreso de la Popoloj
.43

La KONGRESO DE LA POPOLOJ estas paŝo al la kreado de Monda Asembleo kapabla fondi kaj regi la Mondajn Instituciojn nemalhaveblajn por la pluvivado de la homaro kaj la konservado de la biosfero.

Konforme al la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la Kongreso de la Popoloj konsistas el:

Asembleo, nomata "Mondcivitana Asembleo", organo laŭ partoprena demokratio koncerne temojn tutmonde gravajn.

Delegitaro elektita de voĉdonantaro en 114 landoj per transnaciaj balotoj. La deĵorperiodo daŭras 9 jarojn. La elektitaj Delegitoj estas renovigitaj po triono ĉiun trian jaron.

Au sujet du site