plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre dels Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles

Apel·lació - Inscripció - Pagament - Acció - Informació
Credencial d'identitat - Sentit de la credencial - Advertiment - Patrocini
Com registrar-vos - La vostra targeta (o credencial) d'identitat

Si voleu:

  • estar registrat com a ciutadà o ciutadana del món
  • rebre la vostra targeta (o credencial) d'identitat

Accediu al Formulari d'identitat, completeu-lo, signeu-lo i acompanyeu-lo d'una fotografia.

Envieu-ho d'alguna de les següents maneres:

La inscripció és gratuïta

Opcions de la credencial d'identificació:

- Targeta de plàstic en català : 20 Euros. Si teniu dificultats econòmiques: 13 Euros
- ou la carte traditionnelle en français (en carton) 15 Euros -sauf cas de difficultés financières 8 Euros

per correu postal : CITOYENS DU MONDE, 1 chemin de la Fresnaye, 49190 Saint-Aubin de Luigné (França),
o a qualsevol altre Centre de Registre aprovat , o a algun Oficial de l'estat civil mundial
per correu electrònic: Copieu el formulari, a continuació enganxeu-lo al cos del missatge, ompliu-lo i envieu-lo a registre.cdm@gmail.com

"Conscient dels meus deures i disposat a rebre el reconeixement dels meus drets com a membre de la comunitat mundial sol·licito, tot conservant la meva nacionalitat, ser inscrit com a Ciutadà del món."

"Conscient dels meus deures i disposada a rebre el reconeixement dels meus drets com a membre de la comunitat mundial sol·licito, tot conservant la meva nacionalitat, ser inscrita com a Ciutadana del món."

NOM :

Cognoms :

Data de naixement :

Lloc de naixement :

Domicili :. (carrer, número, barri… )

Codi postal i població :

País :

Adreça postal (si és diferent) :

Apartat de correus :

Codi postal i població :

Pais :

Adreça de correu electrònic @ : .......................

Desitjo que la meva targeta (o credencial) sigui en format:

[] Tradicional (paper) en français

[] Plàstic en català

Data:
Signatura


La targeta (o credencial) serà emesa en d'idioma utilitzat en la sol·licitud.

Per canviar d'idioma, premeu autres langues

Declarar-se Ciutadà del món o Ciutadana del món no és unir-se a una associació, és:

  • Reconèixer públicament la vostra pertinença a la comunitat humana
  • Reivindicar l'existència d'institucions democràtiques comunes a tota la humanitat

La targeta té validesa per a tota la vida.

A fi de donar al major nombre possible de persones l'oportunitat d'expressar la seva ciutadania global, cal que el Registre dels Ciutadans del Món compti amb els mitjans necessaris d'informació i acció. Per fer suport a aquest esforç, es proposa participar voluntàriament en el pagament de les les subvencions (o "impost mundial voluntari"), per un import mínim anual equivalent a la meitat dels ingressos diaris d'una jornada.

"És Ciutadà del món (o Ciutadana del món) qualsevol persona que reconeix la seva pertinença a la comunitat mundial, es comporta d'acord amb aquesta identitat i defensa que els problemes mundials són responsabilitat de les institucions mundials democràtiques."

Sobre el lloc web