mapo de tiu reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Mondcivitana Registrolibro - Kongreso de la Popoloj

Esperanto

Français

English

Español

Alvoko - Enregistriĝo - Pago - Agado - Informado
Kiel pagi ?

Ĉiuj pagoj estas fareblaj por Citoyens du Monde

  • ĉefa adreso : "Citoyens du Monde" 66 bd Vincent Auriol, FR 75013 PARIS (Francio)
  • Adreso de la kasisto : Daniel Durand, Les Nids, 49190 Saint-Aubin de Luigné (Francio)
  • interbanka ĝiro al la konto
    • CITOYENS DU MONDE
      IBAN : FR76 1790 6000 3296 3942 7909 604
      BIC : AGRIFRPP879
  • par banka karto al la HelloAsso konto (bedaùrinde la sistemo ne ekzistas en Esperanto)
  • banka kartoPayPal-konto, (vi alklaku la ĉi-suban butonon)

  • ĉekoj : ni konsentas pri la ĉekoj en Eŭroj el la francaj bankoj por "Citoyens du Monde"
    • El la aliaj landoj, preferindas pago
      • per PayPal,
      • internacia poŝtmandato
      • Western Union : je la nomo de la kasisto
      • aŭ interbanka ĝiro entenanta la ĉi-supran IBAN kodon
  • Mono : ni konsentas pri la ŝanĝeblaj monbiletoj protektitaj en ordinara papero, enŝovitaj en simplan (ne registritan) koverton
  • UEA-kodo : civi-p

La donacoj faritaj al la Civitanoj de la Mondo povas rajtigi fiskajn avantaĝojn en la landoj kie ekzistas Registrocentro : Francio, Kanado,, inter aliaj.

Informu nin per retpoŝto pri la kialo kaj la maniero de la pago

Pri la retejo