plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Wereldburgers - Dagboek - Congres den Volkeren

Esperanto

Français

English

Español

Oproep - Registratie - Betaling - Actie - Informatie

WORD WAT JE BENT:

WERELDBURGER

 

En eis passende wereldinstellingen bij machte de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd op te lossen, als daar zijn:

oorlog en bewapening,

voedseltekorten,

teloorgang van de leefwereld,

energievoorziening,

uitbuiting en vrijheidsvertrappeling in de economisch-sociale verhoudingen,

schendingen van de individuele grondrechten.

 S'enregistrer Citoyen ou Citoyenne du Monde

  Au sujet du site