plan de cette partie du site - -

Wereldburgers - Dagboek - Congres den Volkeren

Oproep - Registratie - Betaling - Actie - Informatie
OPROEP VAN DE DERTIEN

3 maart 1966

Bij gebrek aan een supranationale wet, zijn de staten genoodzaakt op het geweld te steunen om hun belangen te verdedigen. Gevolg: de oorlog, gewild of toevallig, is sinds de atoomsplitsing en de ontwikkeling van bacteriologische wapens, de zinloze 'eindoplossing' geworden; hij zou immers tot de uitroeiing van heel het menselijk ras kunnen voeren.

Door het ontbreken van instellingen bij machte om de bevrediging van de gemeenschappelijke fundamentele behoeften te verzekeren, wordt de menselijke persoon als nietig beschouwd. Terwijl onmetelijke rijkdommen worden verspild, lijden twee derden van de mensheid honger.

De vooruitgang van wetenschap en techniek maken het nochtans mogelijk een wereldgemeenschap op te bouwen waar vrede en overvloed heersen, waar aan individuen, volkeren en naties de uitoefening van hun fundamentele rechten zou kunnen worden gegarandeerd.

Waarom gebeurt dit niet? Omdat de regeringen, verlamd door hun verplichting de nationale belangen van hun land de voorrang te geven, niet alleen de nodige veranderingen niet doorvoeren, maar bovendien de werking remmen van de internationale instellingen, geschapen om de wereldvrede te verdedigen en de mens te dienen.

Derhalve is alleen heil te verwachten van de individuen die de wereld bevolken, d.i. van ieder van ons.

De eerste eenvoudige, doch doelmatige daad die wij ieder van U verzoeken te stellen is U, zoals ook wij deden, te laten inschrijven als wereldburger.

Onze volgende stap zal zijn, indien U in voldoende aantal onze oproep beantwoordt, op internationale schaal de verkiezing van afgevaardigden in te richten, belast met de taak de mens te verdedigen, de eisen van de wereldbevolking bekend te maken, de grondwet uit te werken van een vredelievende en beschaafde wereld.

 


Lord BOYD ORR, voedingsspecialist, eerste directeur-generaal F.A.O, (1945-1948), Nobelprijs 1949. (Groot-Brittannië)
Dr. Josue DE CASTRO, economist, ex-president van de F.A.O., stichter van het INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR ONTWIKKELING, ex-gezant bij de Ontwapeningsconferentie. (Brazilië)
Danilo DOLCI, architect, schrijver, sociaal reorganisator van Sicilië, pionier van geweldloze actiemiddelen. (Italië)
Shinzo HAMAI, burgemeester van HIROSHIMA. (Japan)
Josef HROMADKA, deken van de Theologische Faculteit van COMENIUS te PRAAG, president van de CHRISTELIJKE VREDESCONFERENTIE. (Tsjecho-Slovakije)
Alfred KASTLER, professor aan de Faculteit voor Wetenschappen in Parijs, president van de FEDERATION FRANCAISE CONTRE L'ARMEMENT ATOMIQUE. (Frankrijk)
Mevr. Rajan NEHRU, vice-kanselier aan de ALLAHABAD-Universiteit. (India)
Dr. Linus PAULING, professor aan het CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, tweemaal NOBELprijs (1954 en 1962). (V.S.)
Abbé PIERRE, stichter van de EMMAÜS-genootschappen. (Frankrijk)
Jean ROSTAND, bioloog en schrijver, lid van de Franse Academie voor Wetenschappen. (Frankrijk)
Lord Bertrand RUSSELL, wiskundige en filosoof, NOBELprijs 1949. (Groot-Brittannië)
Hans THIRRING, professor in de fysica aan de Universiteit van Wenen, lid van de Academie voor Wetenschappen, president van de Onafhankelijke Afdeling voor WERELDVREDE DOOR WERELDWET. (Oostenrijk)
Dr. Ivan SUPEK, professor aan het Instituut voor Theoretische Fysica in Belgrado, afgevaardigde bij de Federale Vergadering, lid van de Academie voor Wetenschappen, president van de JOEGOSLAVISCHE LIGA VOOR DE VREDE, DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE GELIJKHEID DER VOLKEREN. (Joegoslavië)

Au sujet du site