plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre de Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles

Resum - Apel·lació - Inscripció - Pagament - Acció - Informació

APEL·LACIÓ CIUTADANA:

A PROBLEMES GLOBALS, SOLUCIONS GLOBALS!

 

Les llavors de la violència -misèria de la majoria-, enfront de l'abundància de què gaudeix una minoria a la Terra, sumades a la contaminació de l'atmosfera i de l'aigua, l'acaparament i el malbaratament de recursos d'energia fòssil i de matèries primeres escasses, l'explosió demogràfica i el desordre monetari,
són problemes d'àmbit mundial que van més enllà de la jurisdicció dels Estats.
Ha arribat l'hora que cada persona
  • s'adoni de la seva ciutadania mundial,
  • participi en la creació d'institucions supranacionals basades en la democràcia i el respecte.

Registra't com a Ciutadà o Ciutadana del món!

Sobre el lloc web