la Kiosko

mapo de tiu reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Registrolibro de la Mondcivitanoj - Asembleo - Delegitaro

Alvoko - Enregistriĝo - Pago - Agado - Informado

Alvoko al la civitanoj

AL MONDAJ PROBLEMOJ,

...TUTMONDAJ SOLVOJ

La ĝermoj de perfortoj, kiom estas la mizero de la plimulto rilate al la abundo, kiun ĝuas malplimulto da terloĝantoj, la atmosferaj kaj akvaj poluadoj, la akaparo kaj la malŝparado de la fosiliaj energifontoj kaj de la maloftaj krudmaterialoj, la rapidega popolkreskado, la mona malordo, la plioftiĝo de perfortoj, de militoj kaj de fenomenoj pri sociaj ruiniĝoj...

tiom problemas mondnivele kaj superas la kompetentecon de la naciŝtatoj.

La momento alvenis por ke ĉiu homo
  • ekkonsciu pri sia monda civitaneco
  • partoprenu en la fondado de supernaciaj institucioj bazitaj sur demokratio kaj al ĉies respekto

   

Pri la ttt-ejo