plan de cette partie du site - -

Esperanto

Français

English

Español

Sporto, kunulo de la tuta vivo

MONDAJ PAC-LUDOJ
La fondinto

Difino

La Ĉarto

Celoj

Elvolviĝo

Historio

La Komitato

Kontaktoj

La Mondaj Pac-Ludoj estas sportaj, kulturaj, homamaj, kaj ekonomiaj renkontoj malfermitaj al ĉiuj homoj de nia Mondo, kiaj ajn estas ilia deveno, ilia koloro, aŭ ilia ŝtataneco, kia ajn estas ilia politika, filozofia aŭ religia koncepto, kia ajn estas ilia sociala nivelo.

Organizitaj laŭ aĝa klaso, en sportaj fakoj plej proksimaj al la naturo, la Monda Pac-Ludoj celas instigi la loĝantarojn praktiki la fizikan kaj sportan aktivecon por :

  • Lukti kontraŭ la malbonfaroj de la gravaj malsanoj de niaj senmovigataj civilizacioj,
  • Interligi per amikeco la partoprenantoj kaj tiamaniere favorigi la interkomprenon, la toleremon inter homoj kaj popoloj por servi la estontan pacon.

La Mondaj Pac-Ludoj plu certigante sian fidon pri la humanistaj principoj de la nuna sporta movado, estas nova tipo de organizado de la internaciaj sportaj konkursoj.

Anonceto

centre.inter.jmpgmail.com

Pri la retejo