plan de cette partie du site - -

Esperanto

Français

English

Español

Sporto, kunulo de la tuta vivo

MONDAJ PAC-LUDOJ

Ĝenerala elvolviĝo

La fondinto

Difino

La Ĉarto

Celoj

Elvolviĝo

Historio

La Komitato

Kontaktoj

La Mondaj Pacludoj animiĝas ĉirkaŭ 5 aksoj konstante konverĝaj ·

LA SPORTA AKSO

SPORTO POR ĈIUJ

La disciplinoj estas proponitaj plej proksime de la naturo kaŭ laŭ aĝa kategorioj ( dekjarope).

ĝis 19 jaroj 1a kategorio

50 ĝis 59 jaroj 5a kategorio

20 ĝis 29 jaroj 2a kategorio

60 ĝis 69 jaroj 6a kategorio

30 ĝis 39 jaroj 3a kategorio

70 ĝis 79 jaroj 7a kategorio

40 ĝis 49 jaroj 4a kategorio

80 ĝis 89 jaroj 8a kategorio

Tiuj disciplinoj povas esti ĉiuj sportoj praktikataj en la mondo. La Mondaj Pac-Ludoj donas preferon al la popularaj kaj amasaj sportoj :

  • Piedaj kuradoj kaj migradoj
  • Atletismo
  • Biciklado kaj cikloturismo
  • Kolektivaj sportoj
  • Biatlono, Triatlono, Pentatlono, Dekatlono
  • Skiado dekliva, migra kaj longdistanca
  • Tipaj sportoj de la organizanta regiono

DEMONSTRAJ SPORTOJ
  • Amaskunvenoj
  • Konkursoj
  • Demonstrado kun altnivelaj sportoj

SPORTOJ POR HANDIKAPULOJ

Per la organizado de pruvoj kaj de turniroj en la plej praktikaj disciplinoj. Tiel en tiu triobla alproksimiĝo, la tuta sporta mondo estas kunigita.

LA KULTURA AKSO

Organizado de renkontoj, kolokvoj, konferencoj, dokumentaj filmoj, ekspozicioj, konkursoj, vizitoj pri kulturaj kaj sciencaj temoj.

Kantado

Medicino

Profesiooj

Dancado

Religioj

Metiaro

Muziko

Naturo

Sciencoj

Fokloroj

Edukado

Energio

Sano

Historio

Esplorado

Sporto

Literaturo

ktp.

Ĉiuvespere la konkurantoj, organizantoj, spektantoj kaj lokaj civitanoj estas invitataj al granda komuna manĝo.

LA HUMANISMA AKSO

Ĉiuj homcelaj asocioj, ĉiuj interhelpaj kaj pacvolaj movadoj, ĉiuj individuoj ĉu artistoj, verkistoj, politikistoj, estas invitataj kune labori pri komunaj temoj kaj prezenti siajn laborojn en granda PAC-FORUMO.

LA EKONOMIA AKSO

Ekspozicioj, interŝanĝoj, diskutoj, renkontoj, konferencoj ... pri ekonomiaj temoj. La organizanta komunumo, malfermante la renkonton pri la ĝeneralaj temoj, povos pli aparte evoluigi socialan, ekonomian kaj turisman ekkonon de sia regiono.

LA POLITIKA AKSO

L a Mondaj Pac-Ludoj decideme sin metas en spirito de komuna civitaneco je la nivelo de la planedo por la konstruado de paca kaj civilizita mondo.. 

Anonceto

centre.inter.jmpgmail.com

Pri la retejo