Mapo de tiu chi reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Elektitaj delegitoj

Esperanto

Français

English

Español

Instituto - Aùtoroj - Libroj - Dokumentoj - Organizaĵoj

broŝuro n-ro 15

TUTMONDISMA GLOSARO
Ĉiu diskuto pri la ideoj estas fakte diskuto pri la terminoj kaj reciproke. Se tiu propono estas prava, gravas ke la civitanoj de la mondo ĝuste interkonsentu pri la vortoj, kiujn ili utiligas por plu klarigi penson tiel novan, ke neologismoj nature aperis por tio. Kelkaj kiel " tutmondismo ", " transnacia " ekeniras en la kurantan paroladon ; certe aliaj iam envenos.

Ni observu, ke kelkaj aŭtoroj deformas la senson de la terminoj, kiujn ili prenas de la tutmondistoj, por ilin alisensigi kaj ilin malfortigi : tio estas efika maniero por nuligi la havigitajn rezultatojn kaj malhelpi nian progreson. Por kontraŭigi tiun konfuzigon la redakcia komitato volis kontribui en la difino de kelkaj terminoj utiligataj de la tutmondistoj, kiel necesaj iloj por konstrui racie organizitan mondon. La ekzemploj de uzado de la elektitaj terminoj kaj dirmanieroj estis utiligitaj por diskonigi la kurantan opinion de tutmondistoj aŭ fari la demandojn destinatajn por pripensigi la legantojn el ĉiuj opinioj pri la elvokitaj temoj.

ALVOKO de la 13 :

CIVITANO DE LA MONDO

Loĝanto sur la planedo, kiu agnoskis sian mondan civitanecon

Ekz. La teksto " Kial Civitano de la Mondo " donas la necesajn precizigojn.

DEKLARO DE LA DEK TRI aŭ " ALVOKO DE LA DEK TRI "

Teksto subskribita en 1965-1966 kaj defendita de dek tri universale famaj civitanoj de la mondo (Lord Boyd Orr, Josué de Castro, Danilo Dolci, Shinzo Hamai, Pr. J.L. Hromadka, Pr. A. Kastler, Mme R. Nehru, Pr. L. Pauling, Abbé Pierre, Jean Rostand, Lord B. Russel, Pr ; Y. Supek, Pr. H. Thirring) favore al la enregistriĝo kiel civitanoj de la mondo. "

Tiu deklaro ebligis relanĉi la agadon cele al la unuaj balotelektoj al la Kongreso de la Popoloj

Ekzemple : la Alvoko de la Dek Tri estigis, en Francio, la konsistigon de landa subtena komitato el trideko da famaj eminentuloj.

ELEKTITA DELEGITO AL LA KONGRESO DE LA POPOLOJ

" homo elektita dum transnaciaj voĉdonoj al tiu asembleo "

ENREGISTRADO

 

Ekzemple. :

ETHERUNO

 

Ekzemple. :

KONGRESO DE LA POPOLOJ

 

Ekzemple. :

top

KONSTITUCIANTA ASEMBLEO DE LA POPOLOJ

 

Ekzemple. :

MONDA CIVILA STATO

 

Ekzemple. :

MONDA CIVITANECO

La rekono far homo de ties monda civitaneco estas la konsciiĝo pri siaj novaj civitanaj respondecoj sine de unuiĝanta homaro.

La peto de registriĝo kiel civitano de la mondo en la Mondcivitana Registrolibro, la partopreno en la balotelektoj al la Kongreso de la Popoloj, la depostulo de Monda Konstitucianta Asembleo estas la evidentaj signoj, kiuj ebligas al ĉiuj homoj reale adopti komunajn kondutojn.

Ekz : pro ekstrema diverseco de la koncernatoj, la monda civitaneco prezentas neniun el la karakteroj de partio aŭ de movado. Tamen la civitanoj de la mondo propravole plu partoprenas en la memelektitaj partioj kaj movadoj. (v. " registriĝon ")

 MONDA DEMOKRATIO

" principo de monda organizo en kiu la tuta povo venas de la popolo "

Ekz. Jacques Savari estis elektinta la titolon " Monda Demokratio " por la bulteno, kiun li redaktis kaj eldonis de 1957 ĝis sia morto en 1964.

top

MONDA DEPUTITO

" Homo al kiu la terloĝantoj decidis per voĉdonado, konfidi parton de sia povo por solvi la mondajn problemojn. "

Ekz. En 1950 la tri milionoj da loĝantoj en Tennessee estis balotelektintaj tri mondajn deputitojn. Tiu provo ne estis farita sekvita de la aliaj ŝtatoj.

MONDA FEDERACIA ŜTATO

 

Ekzemple. :

MONDA FEDERACIISMO

 

Ekzemple. :

MONDA JURO

Aro da reguloj, kiuj regos kaj sankcios la agojn de homoj kaj homaj komunumoj sur la tuta planedo.

Ekz. : La Asocio por la Monda Juro havis kiel celon la starigon de la kunlaborado de la sociologaj kaj eminentaj juristoj el diversaj fakoj, kiuj opinias necese, ke oni serĉu la komunajn principojn ekzistantajn en la ĉefaj ŝtataj leĝaroj, ke oni favorigu per la racia evoluigo de monda juro senekskludan alproksimiĝon inter la Popoloj kaj civilizoj, kaj ke oni tiamaniere antaŭenpuŝu vere universalan humanismon (art1 de la statuto)

top

MONDA KONSTITUCIANTA ASEMBLEO

 

Ekzemple. :

MONDA KONSTITUCIO

 

Ekzemple. :

NACI-ŜTATO

 

Ekzemple. :

PLANEDA CIVITISMO

 

Ekzemple. :

POPOLA ASEMBLEO

 

Ekzemple. :

SENNACIIGI

 

Ekzemple. :

SENNACIISMO

" Politika koncepto, kiu laŭdegas la malaperon de naciismo "

La manifesto de la sennaciistoj, verkita en 1931 de E.Lanti en Esperanto entenas embrie kelkajn el la ĉefaj temoj de la monda civitaneco kaj evidentigas certajn diferencojn kun ili, interalie lia implikiĝo en la planedan klasbatalon

Ekzemple : " la ideo de sennaciismo trovis subtenojn sine de socio serĉanta solvojn al malfacilaĵoj, kiujn starigas la plimultiĝo de la naci-ŝtatoj.

ŜOVINISTO

 

Ekzemple. :

ŜTATO

 

Ekzemple. :

TRANSNACIAJ BALOTELEKTOJ

 

Ekzemple. :

 

 

Pri la retejo

top