La mondcivitana kiosko

Mapo de tiu chi reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Monda civitaneco - Registrolibro de la Mondcivitanoj - ASKOP - Kongreso de la Popoloj
Kiuj ? Kiel ? - Agendo - Partopreno - Reglamento - La membroj - La Gazeto -
Ek al laboro !

Forums (franclingve)

Forum-atelier MEDECINE ECOLOGIQUE & médecine préventive

THEMES DE TRAVAIL(2) : ECONOMIE, ENVIRONNEMENT, SANTE

THEMES DE TRAVAIL : LANGAGE,COMMUNICATION et CULTURE pour tous

THEMES DE TRAVAIL (1) : ASCOP- Développement et communication

THEMES DE TRAVAIL : DROITS HUMAINS et CULTURES

ASCOP-INFORMATIONS

Discours d'adieu à Brasilia de Roger Winterhalter

 


Kontribuaĵoj de ASKOP en la sesio de Kongreso de la Popoloj en Braziljo


Koalicio " Monda popolo sine de la Unuiĝinta Naciaro "

Iniciato : asocio " Agadi por Homaj Rajtoj ".

Raportanto : Marie-François Lamperti.

Sekve de la ASKOP-a debato pri la sesdekjariĝo de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj (http://www.recim.org/ascop/debat02-eo.htm) (januare de 2008) komuna deklaracio estis produktita, kiu ricevis la subskribojn, inter aliaj, de 30 organizaĵoj. http://www.recim.org/ascop/dudh60-fr.htm. La venonta stadio jam anoncita dum la gazetprelego de la 4a de septembro en Parizo http://www.recim.org/ascop/pr11-eo.htm estas sukcesi por ke la monda popolo estu rekte reprezentata interne de U.N. Kaj por atingi tiun celon " Agadi por Homaj Rajtoj ", deziras, ke estu konsistigata ampleksa koalicio, kies unuaj membroj estos la 30 subskribintaj organizaĵoj. Sed antaŭ lanĉi tiun agadon, Agadi por Homaj Rajtoj ŝatus, ke Kongreso de la Popoloj sin esprimu pri tia projekto.


Homa civila stato

Iniciato : alvoko al la civitanoj de la mondo

Raportanto: Daniel Durand

La artikolo 15a de la Universala Deklaracio de Homaj rajtoj anoncas, ke ĉiu rajtas je ŝtataneco. Sed la realeco subas. Multaj homoj ne havas " leĝan " ekziston. Ili ne havas civilan staton aŭ ĉar ili ne estas enskribitaj, aŭ ĉar ili estas forstrekitaj. Al ĉi lastaj aldoniĝas homoj, kiuj miskonsentas kun la ideo aŭ la fakto de la ŝtataneco, kaj kiuj dezirus esti rekonataj kiel homoj, ne kiel anoj de ŝtato. Kiu estas la respondo de Kongreso de la Popoloj pri tio ?

La Mondcivitana Registrolibro estis fondita por konsistigi mondajn balotelektajn listojn. Pro neceso la afero de la ŝtataneco partoprenas en tiu konsistigo. Ĉu la Mondcivitana Registrolibro povas ricevi mandaton de la Kongreso de la Popoloj por pliampleksigi sian komencan kompetentecon.

Tiu afero estis la temo de kunveno de Mondcivitana Registrolibro la 25an de novembro 2008.


Eŭropa Direktivo pri reveno

Iniciato de la Mondcivitana grupo en Corrèze (Francio)

Raportanto : Daniel Durand, komisiita de Bernard Muet

Vidu la tekston de la peticio kaj la rezultatojn.

http://www.recim.org/ascop/pr14-eo.htm

La organizintoj de tiu agado volis, ke la rezultatoj estu komunikitaj al la eŭropaj responsantoj, kio estis farita la 5an de marto 2009 (http://www.recim.org/dem/gazet-fr.htm#muet2) kaj al la Kongreso de la Popoloj. En ĝia kvalito de transnacia institucio devenanta de la monda demokratio estas petite, ke ĝi diru la juron kaj ke ĝi iniciatu ĉion necesan ĉe la eŭropaj instancoj.


Statuto de la Defendanto de la Homaj Rajtoj

Iniciato de la asocio " Agadi por la Homaj Rajtoj "

Raportanto : Marie-Françoise Lamperti.

Ofte okazas, ke la defendantoj de homaj rajtoj estu maltrankviligitaj pri siaj aktivecoj, ĝis la enkarcerigo aŭ la malpermeso de restado.

Internacia konvencio sub la gvidado de UN ekzistas (rezolucio 53/144). Tamen ekzistas nesufiĉoj kaj nerespektoj de la sindevontigoj.

La alvoko de Agadi por la Homaj Rajtoj al la Kongreso de la Popoloj.


Statuto de la Migranto

Iniciato de la grupo de la Mondcivitanoj en Brive (Corrèze, Francio)

Raportantoj: Marie-Françoise Lamperti / Daniel Durand

Delegitaj gesinjoroj.

Nia loka centro de la mondcivitanoj en Corrèze ankoraŭfoje venas peti vin pri korprema problemo kiu, pro ties amplekso kaj la malsereneco estigita en la menso de civitanoj de multaj landoj, ŝajnas al ni kiel monda problemo, rekte ligita al la homaj rajtoj : la problemo de la migradoj de populacioj kaj do tiu de la sendokumentuloj.

Jam en 1975 dum prelego en Brive, kaj en multaj aliaj lokoj, Abato Pierre kaj Michel Cépède, famaj mondcivitanoj, antaŭvidis tiun " bombon de la mizero " kaj fronte al la monda karaktero de tiu venonta plago, rekomendis tutmondajn solvojn.

Nun, fronte al la urĝeco kaj al la ofte kruelaj situacioj estigitaj de tiuj migraj fluoj de la mizero ni opinias, ke la mondcivitanoj per la voĉo de siaj elektitaj reprezentantoj havas la devon proponi al la internacia komunumo juran kadron konforman al la homaj rajtoj kaj kapablan homogenigi kaj humanigi la naciajn sintenojn ĉefe tiujn de la plej riĉaj landoj...

Ŝajnas al ni inde, ke niaj transnaciaj delegitoj difinu kiu povus esti laŭ spirito de justeco kaj de monda solidareco, nova statuto de politikaj, ekonomiaj kaj ekologiaj rifuĝintoj alvenintaj en kroman landon ĉu laŭleĝe ĉu eksterleĝe, ĉar ni bone vidas, ke instigitaj nur pro la ŝtataj kaj naciaj interesoj la solvoj adoptitaj de la registaroj kaj precipe de Eŭropa Unio estas nur subpremaj solvoj, kiuj ĉiam pli malproksimiĝas de la respekto de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.

Plie ŝajnas al ni, ke viktimiĝintaj pro ekonomiaj kontraŭstaroj inter ŝtatoj kaj gravaj financaj interesoj, forgesitaj el la profitoj de la kresko, kaj fariĝintaj " senpatriuloj de la mizero ", tiuj homoj " pereontaj pro eksterleĝeco " bezonas pri mondnivela civitana solidareco, kiun nur la veraj tutmondistoj, kiaj ni estas, povas provi ellabori.

Ni do insistas por ke nia Kongreso de la Popoloj post analizo de la globeco kaj de la apartaj situacioj de tiu fenomeno, eltrovu la rimedojn kaj jurajn kaj financajn kapablajn restarigi iom da justeco kaj da leĝeco de la rajtoj al tiuj pereontoj per la starigo de " monda statuto de la migrantoj " kun devo pri financa solidareco de la ŝtatoj.

Kiam oni sin deklaras civitano de la mondo, ĉu oni ne devas konsideri, ke kie ajn iu homo estas, li aŭ ŝi estu nek forpelita nek elpelita pro kialo de ekstrema malriĉeco ?

Gesinjoroj Delegitoj al la Kongreso de la Popoloj ni esperas ke vi bonvole respondos kiel eble plej favore al la civitanaj kaj solidaraj deziroj de la membroj de nia loka grupo kaj en atendo de iniciatoj de via flanko, kaj certigante vin pri nia konfido ni prezentas al vi niajn respektoplenajn salutojn.

Pro la loka grupo, la responsanto : Bernard Muet.

 


kunveno de la 29a de marto 2009
en PARIZO-CRETEIL

(la protokolo estas preparata)

 

 1. Taksado de la tutmondista ĉeesto en Interreto
 2. Enretigo de la civitanaj iniciatoj (Kune agadi - civitanoj de la Mondo)
 3. La pasintaj Seminarioj (Akro, Zagora)
 4. Tago de Monda Unueco 2009
 5. Arboj de Monda Unueco
 6. Raporto kaj sekvo de la kampanjo " Homaj Rajtoj kaj Monda demokratio "
 7. Preparo de la kunveno de ASKOP en Braziljo
  • Koalicio " Monda Popolo sine de Unuiĝintaj nacioj "
 8. Preparo de la sesio de Kongreso de la Popoloj en Braziljo (proponoj kaj petoj por entagordigo)
  • Homa civila stato
  • Partopreno dee la organizaĵoj kaj de la tutmondiĝintaj komunumoj
  • Eŭropa direktivo pri reveno
  • Statuto de la migrulo
  • Statuto de la Defendanto de Homaj Rajtoj
  • Aliaj proponoj de la organizaĵoj membroj de ASKOP al la Kongreso de la Popoloj
  • Preparo de la balotelektoj 2010 : kalendaro, kontrolkomisiono, ...
 9. Seminarioj kaj klerigo pri tutmondismo
  • Individua aù rete pluropa klerigxo per Interreto.
  • Seminario de Tutmondismaj Studoj en Sofio
  • Seminario Tutmondista laborgrupo en Vagaduguo (decembro 2009)
  • Seminario pri "Homaj Rajtoj kaj Monda demokratio" en Francio en 2010 : prezento de la dosiero
  • Institut de Tutmondismaj Studoj (IEM)
 10. Komunaj projektoj

Esperanto

Français

English

Español

 ASKOP estas kolektivo el 80 organizaĵoj kaj multaj individuoj, kiuj deziras kunlabori laŭ mondcivitana konduto al monda demokratio. ASKOP povas elvolvi siajn proprajn projektojn. Tiu kolektivo ekzistas ankaŭ por kune porti la projektojn de ĉiu el la membraj asocioj kiam tiuj projektoj povas esti komunaj. ASKOP estas ligilo inter la civila socio kaj la Kongreso de la Popoloj.

 

Pri la ttt-ejo