la Kiosko

mapo de tiu reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Registrolibro - Asembleo - Senato

Esperanto

Français

English

Español

Alvoko - Enregistriĝo - Pago - Agado - Informado
Legitimkarto - Signifo - Atentigo - Patrumo
Via enregistriĝo - Via legitimkarto

Se vi deziras esti registrita kiel Civitan(in)o de la Mondo

sendu la ĉi suban formulon plenigitan, subskribitan
kunsendu vian legitimfoton :

La enregistriĝo estas senpaga.

Vi povas mendi vian legitimkarton por 15 Eŭroj (aŭ ekvivalento) - krom okaze de personaj malfacilaĵoj : 8 Eŭroj

per ordinara poŝto al CIVITANOJ DE LA MONDO, 1 chemin de la Fresnaye, 49190 ST AUBIN DE LUIGNÉ (Francio),
aŭ per elektronika retpoŝto : kopiu la ĉi-suban formulon
ĝin gluu en la mesaĝujon, plenigu kaj sendu

elŝutebla kaj printebla formulo.

Konscia pri miaj respondecoj kaj decidinte akiri la rekonon de miaj rajtoj kiel membro de la tutmonda komunumo, mi petas, konservante mian ŝtatanecon, esti registrita kiel Civitano de la mondo

NOMOJ familia ...

dua (Fraŭlina) : ...

Personaj ...

naskiĝdato ...

naskiĝloko :...

Plena hejma adreso. ...

Poŝta adreso (se alia) ...

Urbo ...

Poŝta kodo. ...

Lando ...

La ................ 2023

(subskribo)

Kunmetu legitimfoton.

Se vi mendas legitimkarton, en via retpoŝto informu pri la referencoj de via pago.
La legitimkarto estas liverata en la lingvo uzata por la peto. Por elekti alian lingvon klaku sur .
autres langues

KOTIZOJ

Sin deklari Civitano de la Mondo ne estas aliĝi al asocio, sed :

  • publike agnoski sian apartenon al la homa komunumo
  • depostuli la ekziston de demokrataj institucioj komunaj al la tuta homaro.

Ne ekzistas propradire kotizoj. La Mondcivitana legitimkarto validas dum la tuta vivo. Tamen por diskonigi la mondcivitanajn tezojn kaj aranĝi la unuajn paŝojn al monda demokratio mono estas necesa. Tial la Registrolibro de la Mondcivitanoj ŝatus ke ĉiu Civitano de la Mondo jare pagu monsumon egalan al salajra duontago. Kompreneble pri tiu "bonvola mondimposto" ĉiu mem taksas kiom li povas pagi, konsiderante siajn monrimedojn kaj la monsumojn, kiujn li krome jam pagas por la defendo de la tutmonda komunumo.

La mondcivitana karto (el kartono) estas senpage anstataŭebla okaze de perdo aŭ difektiĝo.
Refaro de
plasta legitimkarto : 2 Eŭroj.

Pri la ttt-ejo