La kiosko de la Mondcivitanoj

mapo de tiu chi reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Delegitaro

Esperanto

Français

English

Español

Deklaroj - Tondre - Ekaperanta monda juro

PLURNACIAJ SOCIETOJ

En Parizo, la 1-an de decembro 1979

Mondaj Deklaroj

13

Kiel delegitoj al la Kongreso de la Popoloj, rekte kaj demokrate, transnacie elektitaj de elektantaro el 110 landoj,

NI KONSTATAS,

ke multaj privataj firmaoj, kun gigantaj dimensioj, t.n. " plurnaciaj aŭ transnaciaj societoj ", de pluraj jaroj disvolvas tra la mondo, kaj ĉefe en la Tria Mondo, konstantan aktivadon de penetrado kaj interveno en la socian, ekonomian kaj politikan vivon de naci-ŝtatoj rekonitaj kiel suverenaj. Tio ebligas al la ekonomia povo superregi la demokratan politikan vivon.

Eĉ agnoskante, ke disvolvado plibonigas la vivkondiĉojn kaj kelkfoje la kvaliton de la vivo por kreskanta kvanto da konsumantoj,

NI BEDAŬRAS

La gravajn konsekvencojn de troa ekspansio de aktivadoj orientitaj ĉefe al profito :

 • unuflanke, la ĝenon en la streboj de la Registaraj organizoj, universalaj aŭ regionaj, por korekti la kreskantan malordon de la monda komenco. Tiun ĝenon okazigas :
  • la kreado de egoisma kaj limigita reto de profitfilioj dislokitaj en la mondo sub la streĉa aŭtoritato de ĉef-societo ;
  • la disrabado de la Tria Mondo kaj la malŝparado de la ne-renovigeblaj krudmaterialoj.
 • aliflanke, la damaĝon kaŭzitan al la individuaj rajtoj per :
  • la ekspluatado de la neegaleco en la laborkondixoj en la diversaj landoj kaj tromultkaze la ne-aplikado, fare de tiuj societoj, de la internaciaj konvencioj pri la laboro,
  • la krizaj situacioj kaj la malekvilibro rezultantaj en la labora medio.

  NI DENUNCAS

 • Iuparte, pri tiuj agadmanieroj la indiferentecon de la publika opinio, tamen informita per diskonigo de multaj skandaloj pri korupto kaj
 • aliparte, la ne-sufiĉan kontroladon al tiuj societoj.

  NI DEKLARAS, ke nur la kreado de supernacia monda institucio, kun povoj limigitaj sed realaj, ebligos efektive kontroli la plurnaciajn societojn.

Helpi la Kongreson de la Popoloj

Pri la ttt-ejo