mapo de tiu chi reteja parto - aliaj lingvoj - enhavo

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Delegitaro

Esperanto

Français

English

Español

Tribuno - Celaro - Kunvenoj - Institucioj - Aktoj - Arkivoj
Celoj de Kongreso de la Popoloj

Kongreso de la Popoloj estas antaŭbildo de tutmonda reprezenta asembleo kapabla starigi publikajn mondajn instituciojn.

CELOJ DE KONGRESO DE LA POPOLOJ

 1. Starigi la inventaron de la fundamentaj bezonoj, komunaj al ĉiuj homoj.
 2. Proklami la neceson de publikaj tutmondaj institucioj kapablaj kontentigi tiujn bezonojn.
 3. Difini :
  • sur kiuj terenoj estas necesa la interveno de publika tutmonda institucio ;
  • kiuj transdonoj de kompetenteco profite al la publikaj tutmondaj institucioj, devos esti konsentitaj de la naci-ŝtatoj ;
  • la procedurojn necesajn por la kreado de publikaj tutmondaj institucioj ;
  • la strukturojn de kreota tutmonda supernacia federacia aŭtoritato.
 4. Esprimi per mondaj deklaroj la opinion aŭ volon de la tutmonda popolo pri la eventoj koncernantaj la sorton de la homaro.
 5. Interveni ĉe la registaroj aŭ la internaciaj instancoj pri la aktualaj mondproblemoj.
 6. Pristudi la raportojn de fakuloj pri la projektoj de tutmonda institucio kaj esprimi sian opinion.
 7. Prezenti antaŭprojekton de tutmonda federacia konstitucio al la ŝtataj registaroj kaj parlamentoj, kaj al la diversaj internaciaj instancoj.
 8. Ĉiel iniciati utile al la ekfunkciigo de demokrata monda parlamento, konsistanta i.a. el Ĉambro de la tutmonda popolo.
 9. Celi la kunlaboradon kaj la kreadon de edukaj, informaj kaj kulturaj organismoj, favorantaj al ekkonsciigon pri universala solidareco.

Tiu paĝo estas la antaŭparolo de la Reglamento de Kongreso de la Popoloj

Pri la retejo