La kiosko de la Mondcivitanoj

- -

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Delegitaro

La elektitaj Delegitoj - Respondecoj - Faroj kaj agadoj - Debatoj - Demandoj - Informoj
Diversaj informoj

Kelkaj Delegitoj al la La Kongreso de la Popoloj prelegas en Rio de Janeiro

La faka asocio de UEA de la mondcivitanoj kiuj uzas kaj apogas esperanton kunvenis la 17an de junio dimanĉe pt en la paviljono T10 de Riocentro. Gvidis la kunvenon la prezidanto de la elektitaj delegitoj de la ~kongreso de la popoloj~, Rob Wheeler el Whashington, Usono, prezentis tre interesan prelegon Joel Labbe, membro de la franca senato kaj ankaŭ elektita delegito de la Mondcivitanoj.

La senatano volis prezenti siajn ideojn en sia propra franca lingvo kaj alia membro de la popolkongreso de la Mondcivitanoj, Ursula Grattapaglia, tradukis lian prelegon al la angla, kiu ja regas suverene en Riocentro.

kaj Rob Wheeler kaj Joel Labbe bone komprenis la urĝan neceson de komuna lingvo kaj serioze volas sindediĉi al la studado de esperanto.

Eltiraĵo de raporto farita de Ursula Grattapaglia

Pri la retejo