La kiosko de la Mondcivitanoj

- -

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Delegitaro

La elektitaj Delegitoj - Respondecoj - Faroj kaj agadoj - Debatoj - Demandoj - Informoj
Ulisses RIEDEL
2007-2016

 Prezentado - Programo

Nask. en 1933
Mondcivitana legitimkarto n-ro :104.323
loĝanta en Brazilia
organizacao()forumespiritualmundial.org.br

Biografio

 Advokato je Laboraj Kaŭzoj, Prezidanto de Unio Planeda kaj Direktoro de Societo Bona Espero kaj de Teozofia Instituto de Braziljo, Direktoro pri Disvastigo de Teozofia Societo en Brazilo, Honora Civitano de Braziljo, Membro de Konsilantaro de Unipaz, Diplomito kiel Senatano de Brazila Respubliko.

Programo

Kiel prezidanto de N.R.O. Unio Planeda (www.uniaoplanetaria.org.br), mi deklaras mian intencon daŭrigi kaj ampleksigi la laboron de tiu Organizo, kies principoj estas mondcivitaneco, egalrajteco, solidareco, lingva demokratia komunikilo por ĉiuj, frateco. Nuntempe, ni elsendas televidprogramojn per 62 asociaj televidkanaloj al pli ol 20 brazilaj urboj. Tiuj programoj enestas jenajn televidseriojn: Mondpaca Konstruado, Etiko kaj Daŭrigebleco, Serĉe de Memkonado, Jogo kaj Longdaura Vivo, Esperanto: Ilo de Solidara Tutmondiĝo k.s. La celo estas plialtigi la nivelon de tiu amaskomunikilo, per paradigmoŝanĝo. Unio Planeda defendas, ke ni devas helpi la ŝanĝon de hom-valoroj.

La Eldonejo Unio Planeda ĵus lanĉis portugalan version de la libro La Zamenhof-Strato (A Rua Zamenhof) verkita de nia samideano la pola ĵurnalisto Roman Dobrzynski.

Pri la retejo