La kiosko de la Mondcivitanoj

- -

Mondcivitana Registrolibro - Asembleo - Delegitaro

La elektitaj Delegitoj - Respondecoj - Faroj kaj agadoj - Debatoj - Demandoj - Informoj
Vincent PEINGNEZ
2007-2016

Prezentado - Programo

Nask. en 1965
Mondcivitana legitimkarto n-ro : 179.318
loĝanta en Marcq en Baroeul (59, Francio)

Biografia resumo :

Mondcivitano enregistrita en 1989, membro de ACAT (asocio kontraŭ torturo), ATTAC, Pax-Christi, Mondaj metiistoj, dumviva membro de Esperanto-Francio, de UEA, kaj loka kaj regiona membro de Esperanto-centro. Sekretario de Norda-okcidenta Eŭropo-Demokratio-Esperanto.

Deklaro de intencoj

  • Plej malfermi la debaton pri la politiko de lingvo-instruado en la mondo, ĉar komuna monda lingvo estas nepre necesa por starigi mondan regecon kompreneblan de ĉiuj.
  • Antaŭenpuŝi la kreadon de monda aŭtoritato pri medio, kiu konsideros la limojn de niaj planedaj riĉofontoj.
  • Konduki mondan pripenson pri nia homa destino por rekoni, ke kelkaj realecoj superas nin.
  • Ebligi gravan malarmadon en niaj landoj.
  • Plifaciligi interreligian dialogon kaj filozofiajn interŝanĝojn de vidpunktoj.
  • Certigi minimuman nutradon por ĉiuj.
  • Konsciigi la civitanojn pri la generaj problemoj pro la prognozoj de necesa malkresko de la loĝantaro responde al la planedaj limoj.
  • Defendi la homajn rajtojn.
  • Kreskigi la kuracajn kaj aliajn zorgojn al la tuta monda loĝantaro.
  • Plisendependigi la informretojn kontraŭ la ekonomiaj kaj politikaj trudoj.

Pri la retejo